Klimaatwet aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft dinsdag 28 mei de Klimaatwet, ofwel het initiatiefwetsvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet, aangenomen. De fracties van VVD, CDA, D66, SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, 50PLUS, OSF en Fractie-Duthler stemden voor, de fracties van SGP, PvdD en PVV stemden tegen.

Twee moties die tijdens het debat een week eerder waren ingediend, werden door de indieners aangehouden. De eerste motie betrof de motie-Nagel waarin de regering verzocht werd bij de berekeningen bij de pensioenen en klimaatmaatregelen hetzelfde percentage voor de rekenrente in beide gevallen consequent toe te passen werd aangehouden tot nader orde.

De tweede aangehouden motie betrof de motie-Reuten die de regering verzocht om na aanname van het wetsvoorstel te komen met een reparatie voor artikel 5 van de wet, opdat het Klimaatplan niet alleen aan beide Kamers van de Staten-Generaal wordt overlegd, maar ook hun goedkeuring vergt.

De Kamer debatteerde dinsdag 21 mei met de acht initiatiefnemers en met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over het wetsvoorstel.