Minder bijstandstrekkers, vooral onder jongeren

Eind maart 2019 telde Nederland 430.000 personen tot de AOW-leeftijd met een bijstandsuitkering. In een jaar tijd is het aantal bijstandsontvangers met 25.000 gedaald. Tussen eind maart 2018 en eind maart 2019 was de afname het sterkst bij jongeren tot 27 jaar en het kleinst bij 45-plussers. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Voor het vijfde kwartaal op rij is het aantal bijstandsontvangers tot 27 jaar relatief het sterkst afgenomen. Eind maart 2019 was deze groep ruim 14 procent kleiner dan een jaar eerder. Dat komt neer op een daling van bijna 7.000 personen. Het aantal 27- tot 45-jarigen in de bijstand daalde in dezelfde periode met circa 17.000, of 10 procent.

Duidelijk minder is de daling van het aantal bijstandsontvangers onder 45-plussers. Deze groep kromp met 2.000 personen, iets minder dan 1 procent. Door de jaarlijkse verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd stromen de oudsten uit deze groep later uit dan hun leeftijdgenoten een jaar eerder. Bij een jaar-op-jaarvergelijking leidt dat tot een kleinere uitstroom. Per 1 januari 2019 is de AOW-leeftijd met vier maanden verhoogd tot 66 jaar en vier maanden.

Minder bijstandsgerechtigden ongeacht migratieachtergrond
Voor het vijfde kwartaal op rij zijn er ten opzichte van een jaar eerder zowel minder bijstandsontvangers met een Nederlandse achtergrond als met een migratieachtergrond. Onder personen met een niet-westerse migratieachtergrond was de daling van het aantal bijstandsontvangers tussen eind maart 2018 en eind maart 2019 het grootst. Het ging om 12.000 personen. Het aantal bijstandsontvangers met een Nederlandse achtergrond daalde met bijna 11.000 personen. Bij personen met een westerse migratieachtergrond was de afname minder dan 3.000. In aantal was de daling in deze laatste groep aanzienlijk kleiner, maar relatief is de afname in de drie groepen vergelijkbaar, tussen 5,2 procent en 6,3 procent.

Ook grotere uitstroom van personen uit recente immigratielanden
De verandering van het aantal bijstandsontvangers is de uitkomst van een proces van instroom en uitstroom. In 2018 stroomden meer personen de bijstand uit dan in. Dit gaat ook op voor personen die zijn geboren in immigratielanden als Syrië, Eritrea en Somalië. In 2018 verlieten 9.100 Syriërs de bijstand, tegenover een instroom van 7.400. Verreweg de grootste veranderingen komen van de bijstandsontvangers die in Nederland zijn geboren. Van hen stroomden bijna 63.000 de bijstand uit en 53.000 erin.