Loze bommelding legt Brussel plat

Na een loze bommelding is het station Brussel-Noord op slot gegooid en ook de tunnels voor het autoverkeer waren dicht. Dit laatste is uit voorzorg gedaan, omdat het personeel dat de tunnels in de gaten houdt, in het stationsgebouw werkt. Aangezien het station ontruimd werd, konden de tunnels niet meer in de gaten gehouden worden. 

Kort na de bommelding mocht het treinverkeer nog wel langs het station rijden, maar passagiers mochten niet uitstappen. Inmiddels wordt het treinverkeer weer hervat, maar reizigers moeten rekening houden met zware vertragingen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de impact op de avondspits zal zijn. De ring rond Brussel staat vast, het verkeer beweegt zich slechts mondjesmaat.