FNV: 'Picnic verspreidt nepnieuws'

Kort nadat bekend werd dat FNV online supermarkt Picnic voor de rechter sleept, maakte Picnic zelf bekend via een persbericht en een interne memo aan de medewerkers, die in handen is van FNV, dat het bedrijf bouwt aan een 'cao voor de e-commerce sector'.

Zo zou Picnic samen met vakbonden en brancheorganisatie INretail hier aan werken. Ook worden het ministerie en politici onterecht opgevoerd als gesprekspartners voor het bouwen van een nieuwe cao. Deze partijen nemen nooit deel aan het cao-overleg.

Eerder meldde INretail al dat er geen sprake is van actuele gesprekken over een 'e-commerce cao'. Na een rondgang van FNV, blijkt dat er meer niet klopt van de beweringen van Picnic aan haar eigen personeel

Onjuist
Voorzitter Piet Fortuin van CNV Vakmensen zegt niet op de hoogte te zijn cao- gesprekken. 'Als Picnic claimt met mijn bond afspraken te hebben gemaakt, dan is dat onjuist. Er loopt een FNV-rechtszaak tegen Picnic. Zolang die zaak onder de rechter is wacht ik op de uitkomst daarvan. Dit is geen moment van afspraken, dat lijkt me duidelijk.'

Picnic wekt ook de indruk dat ze zijn overgegaan tot het vrijwillig toepassen van de InRetail cao. Hier is ook geen sprake van. Ze betalen nog steeds hun eigen lage lonen en geen toeslagen. Het verspreiden van dit soort onjuiste informatie is kwalijk.

Marianne Jekkers van FNV: “Je mag verwachten als medewerker dat je werkgever eerlijk en transparant met je communiceert. Dus dat wat je te horen krijgt klopt en de waarheid is."

Supermarkt CAO
Picnic zegt een moderne cao te willen, maar wat ze willen doen is eigenlijk van voor de industriële revolutie,’ aldus Jekkers. ‘Zo min mogelijk betalen en zo veel mogelijk beschikbaarheid eisen van de medewerkers en daar komt nu nog het verspreiden van onjuiste informatie bij. Als Picnic het echt goed voorheeft met haar medewerkers, dan past het gewoon de bestaande supermarkt-cao toe.’

Tien miljoen
Online supermarkt Picnic strijkt jaarlijks tien miljoen euro extra op door zijn personeel niet volgens de cao voor supermarkten te betalen. Hierdoor krijgen medewerkers niet het loon en toeslagen waar ze recht op hebben. Daarmee is Picnic niet alleen een oneerlijke concurrent voor alle andere supermarkten die zich wél aan de cao houden, maar krijgen de werknemers ook minder betaald dan waar ze recht op hebben.

Voor de shoppers in de distributiecentra komt dit neer op zo’n 2 euro per uur te weinig loon. De bezorgers in de elektrische autootjes krijgen 3 euro per uur te weinig. Marianne Jekkers van FNV: ‘Picnic verdient miljoenen euro’s aan de cao-ontduiking. We willen dat een onafhankelijke rechter zich hierover uitspreekt.’