Rechter ontslaat falende bewindvoerder

De kantonrechter in Almelo heeft Belana Bewind & Inkomensbeheer ontslagen als bewindvoerder of mentor van ongeveer 200 mensen, voornamelijk uit Twente. Het bewindvoeringsbedrijf uit Enschede liet haar cliënten onnodig verzekeringen afsluiten via haar zusterbedrijf, rekende te hoge kosten en vroeg in enkele gevallen geen bijstand aan. Daarnaast werd adequaat toezicht onmogelijk gemaakt. Voor de 200 cliënten is een vervangende bewindvoerder of mentor gevonden.

Belangenverstrengeling
De fouten die de kantonrechter vaststelt geven een verontrustend beeld over het bewind dat Belana B&I voert. Ten eerste liet Belana haar cliënten – vaak onnodig – verzekeringen afsluiten via zusterbedrijf Belana Insurance & Finance, waar dezelfde bestuurster aan het roer stond als bij het bewindvoerderskantoor. Van deze belangenverstrengeling profiteerde het zusterbedrijf.

Uit een van de dossiers blijkt dat Belana I&F direct de contracten afsloot met de persoonlijke bewindvoerder van de mensen, die werkte bij Belana Bewind & Inkomensbeheer. De cliënten zelf wisten in die gevallen mogelijk van niets.

Serviceabonnement
Voor de verzekeringen moesten de cliënten naast de afhandelingskosten van 250 euro ook maandelijks betalen voor een serviceabonnement. Maar met dat abonnement betaalden zij voor diensten die zij, naast de bewindvoering niet nodig hadden, en waarvoor zij Belana B&I zelf al betaalden via de bewindvoerdersbeloning. Het bedrijf speelde hierover geen open kaart, maar legde bij vragen van de rechtbank wisselende verklaringen af.

Te hoge kosten
Verder benadeelde Belana haar cliënten door in relatief veel dossiers te hoge kosten in rekening te brengen. Zij heeft dat bedrag van ruim 2.000 euro teruggestort, maar pas nadat de kantonrechter het bedrijf hier op wees. Het rekenen van hogere kosten heeft als risico dat op dat moment andere rekeningen misschien niet kunnen worden betaald, met alle gevolgen van dien.

Daarnaast heeft het bedrijf voor enkele cliënten geen bijzondere bijstand aangevraagd, waar dat wel had gemoeten. In twee gevallen liepen cliënten hierdoor in totaal ruim 1.000 euro aan bijzondere bijstand mis.

Geen adequaat toezicht mogelijk
Belana reageerde niet of te laat op herhaalde verzoeken van de kantonrechter om opheldering, ook niet toen het al onder verscherpt toezicht stond. Hierdoor kon de rechter geen adequaat toezicht uitvoeren op het gevoerde bewind. Het wekt de indruk dat de bedrijfsvoering niet voldoende op orde is.

Essentieel vertrouwen geschaad
Betrouwbaarheid en integriteit zijn voor het functioneren als bewindvoerder essentieel. De cliënten aan wie Belana haar diensten verleent, zijn mensen die niet zelf voor hun financiën kunnen zorgen. Sommigen hebben problematische schulden. Daarnaast kunnen zij vaak niet of niet goed overzien wat de bewindvoerder voor hen doet. Vertrouwen van de cliënt in de bewindvoerder is daarom essentieel.

Vertrouwen van de kantonrechter in de bewindvoerder is zelfs een absolute voorwaarde. Al was het maar omdat het toezicht door de kantonrechter doorgaans achteraf gebeurt, bij periodieke verantwoording. Belana heeft dit vertrouwen ernstig geschaad, waardoor de kantonrechter concludeert dat het bedrijf moet worden ontslagen in alle bewindvoerders- en mentorschapsdossiers die lopen bij de rechtbank Overijssel.

Nieuwe bewindvoerder
Voor de ongeveer 200 cliënten is een nieuwe bewindvoerder of mentor gevonden. Deze zal met de cliënt bekijken wat er gebeurd is in de voorliggende periode en dan beslissen tot eventuele vervolgstappen.