'Kick-Out Zwarte Piet niet terroristisch'

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg ziet 'Kick-Out Zwarte Piet' niet als terroristische organisatie. Dat wordt duidelijk uit een persbericht van de coördinator.

In het rapport 'Dreigingsbeeld Terrorisme' van de NCTV wordt Kick-Out Zwarte Piet wel genoemd, namelijk als 'extreemlinkse antiracistische actiegroep' die 'binnen de grenzen van de wet' opereert. Nu komt er een verduidelijking op deze vernoeming in het rapport.

Polarisatie
De NCTV beschouwt Kick Out Zwarte Piet niet als terroristisch en heeft dit ook nooit gedaan. Dat de organisatie toch wordt genoemd in het rapport, komt doordat het NCTV ook in kaart brengt waar in de samenleving sprake is van polarisatie.

Kick-Out Zwarte Piet heeft veel activisten die gevestigd zijn in Amsterdam. De organisatie laat in een reactie weten erg blij te zijn met deze nuancering. "We hopen dat het negatieve beeld waar de groep en haar leden tot op de dag van vandaag schade van ondervinden, wordt bijgesteld."