'Verenigde Staten onder Trump minder racistisch'

Een studie, uitgevoerd door onderzoekers in sociologie aan de Universiteit van Pennsylvania laat zien dat racisme in de Verenigde Staten na de verkiezing van Donald Trump als president, is gedaald.

Dat is niet wat de onderzoekers vooraf hadden gedacht. Daniel J. Hopkins and Samantha Washington onderzochten de meningen van een groep van 2500 Amerikanen, wiens veranderende meningen al sinds 2008 gevolgd worden en zij verwachtten juist een toename van racistische gedachten. "Het normaliseren van het hebben van vooroordelen en onderbuikgevoelens in combinatie met populistische politieke uitspraken, deed ons vermoeden dat racisme meer de kop zou opsteken. Vooral onder Republikeinen en Trumpstemmers", aldus de onderzoekers.

De studie vond echter precies het tegenovergestelde. Amerikanen uiten zich heden ten dage minder racistisch dan voor de periode president Trump. In de periode tussen 2012 en 2016 daalde het percentage Amerikanen dat negatieve vooroordelen over negers had niet significant. Na de verkiezing van Trump in 2016 daalde dit percentage enorm, verrassend genoeg onder zowel Republikeinen als Democraten. Het hebben van negatieve vooroordelen over Latino's daalde ook, al daalde dit sneller onder Democraten.

Een duidelijke reden voor deze duidelijke daling van racisme hebben de onderzoekers nog niet. Zij stellen dat de scherpe bewoordingen van Trump in de media Amerikanen aan het denken zet en hen zo wat milder doet uitdrukken. Of deze uitleg klopt valt nog maar te bezien, want tijdens de lange verkiezingsperiode, met een net zo uitgesproken Trump, was er geen daling in racistische uitingen meetbaar. Die daling werd pas significant nadat Trump tot president werd gekozen.