Celstraf voor ontucht met 6-jarige stiefkleindochter

Een 72-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, voor het plegen van ontucht met een aan zijn zorg toevertrouwd meisje van 6 jaar.

Het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag beslist. De rechtbank sprak de man eerder vrij omdat de juiste plaats waar de ontucht zou hebben plaatsgevonden niet in de dagvaarding was vermeld. Het Openbaar Ministerie herstelde deze vergissing in hoger beroep en eiste een gevangenisstraf van 6 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk.

Misbruik
Het hof acht bewezen dat de verdachte op 13 april 2015 in zijn woning, waar hij paste op het destijds 6-jarige dochtertje van de vriendin van zijn zoon, met dat meisje ontuchtige handelingen heeft verricht. Het hof laat zwaar wegen dat de verdachte zich niet heeft gedragen zoals van een oppas en in het bijzonder van een (stief) opa tegenover zijn (stief) kleindochter mag worden verwacht. Hij maakte misbruik van zijn rol en van het vertrouwen dat het kind in hem mocht stellen. Het hof heeft bovendien laten meewegen dat hij in een poging om zijn handelen te maskeren het meisje heeft geïnstrueerd het misbruik als hun ’geheimpje’ te bewaren en hierover vooral niets tegen haar moeder en stiefvader te vertellen.

Niet op zitting gehoord
Via de raadsman vernam het hof dat de verdachte te kampen heeft met medische problemen. Het hof heeft de behandeling van de zaak verschillende keren aangehouden om de verdachte in de gelegenheid te stellen dit zelf toe te lichten. Het hof wilde met hem in gesprek gaan over hetgeen hem wordt verweten en over zijn persoonlijke omstandigheden. Hij heeft van die gelegenheid geen gebruik gemaakt. Het hof betreurt dit omdat daardoor weinig inzicht kon worden verkregen in zijn situatie. Hoewel de verdachte niet eerder strafrechtelijk is veroordeeld, vindt het hof de opgelegde straf passend en geboden. Dit gelet op de ernst van het misdrijf en de gevolgen die dit soort feiten met zich brengen.

Schadevergoeding
De verdachte is ook veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer. Het hof heeft een bedrag van € 56,84 aan materiële schade en € 500,- aan immateriële schade toegewezen.