Aanpak dierenrechtenextremisme gestroomlijnd

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft met landbouworganisaties, politie en het Openbaar Ministerie afspraken gemaakt in de aanpak van incidenten rond dierenrechtenactivisme en -extremisme. Acties zoals vorige week met de bezetting van een varkenshouderij in Boxtel zijn niet te tolereren.

Afgelopen zaterdag heeft minister Grapperhaus samen met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het getroffen boerenbedrijf in Boxtel bezocht. Aan de bezettingsactie is op een beheerste manier een einde gemaakt door de bevoegde lokale autoriteiten.

"De impact van het gebeuren op de betrokkenen heeft mij bijzonder geraakt", aldus minister Grapperhaus. "De gebeurtenissen in Boxtel zijn aan te merken als extremisme, nu personen bereid zijn geweest in de wet te overtreden. De overheid treedt gebalanceerd op tegen activisme, zolang dit binnen de grenzen van de democratische rechtsorde blijft, maar treedt hard op indien sprake is van extremisme."

Minister Grapperhaus heeft met LTO Nederland en de Producenten Organisatie Varkenshouderij afgesproken dat wordt toegewerkt naar kortere lijnen tussen boerenbedrijven met de overheid. Ook is er een specifiek handelingskader voor de lokale autoriteiten (zogenoemde driehoek van burgemeester, politie en OM) beschikbaar, zodat sneller geschakeld kan worden bij incidenten rond boerenbedrijven.

De politie monitort al landelijk actief dierenrechtenactivisme. Mogelijke signalen worden hiermee snel landelijk gedeeld. Ook in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland wordt structureel aandacht besteed aan fenomenen rond verschillende vormen van radicalisering, extremisme en terrorisme.

Rond dierenrechten is er in Nederland voornamelijk sprake van activisme. De gebeurtenissen in Boxtel zijn echter aan te merken als extremisme, nu personen bereid zijn geweest de wet te overtreden. "De overheid treedt gebalanceerd op tegen activisme, zolang dit binnen de grenzen van de democratische rechtsorde blijft, maar treedt hard op indien sprake is van extremisme", aldus minister Grapperhaus.