Google-auto's gaan luchtkwaliteit in Amsterdam meten

De auto's die zoekgigant Google normaal gebruikt om haar online kaarten en Street View bij te werken, worden nu ook ingezet om de luchtkwaliteit in Amsterdam te monitoren.

Samen met de Universiteit Utrecht en de gemeente Amsterdam gaat Google per straat meten hoe het staat met de luchtkwaliteit. Een jaar lang zullen de auto's van Google de vervuiling in de stad in kaart gaan brengen.

Ultrafijne deeltjes
De GGD is verantwoordelijk voor het meten van de luchtkwaliteit. Dat doen ze nu vooral aan de gevels van woningen. De Google-auto's zijn veel wendbaarder en gaan ook meten op stoffen, zoals ultrafijne deeltjes en zwarte koolstof, waarvoor nu nog geen voorschriften gelden.

Alle metingen worden verwerkt in een gedetailleerde luchtverontreiningskaart van de stad. Met die kaart kan verder onderzoek gedaan worden. Amsterdammers kunnen na verloop van tijd ook inzage krijgen in alle verzamelde data.