Politie rukte 4.600 keer uit voor incident met asielzoekers

De politie rukte in 2018 4.600 keer uit voor een incident waarbij een asielzoeker betrokken was. Dat blijkt uit de Rapportage Vreemdelingenketen die staatssecretaris Mark Harbers aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Volgens het rapport gaat het daarbij om asielzoekers, die in deze periode –geheel of gedeeltelijk- in een COA-locatie verbleven. Een door de politie geregistreerd incident kan een of meerdere asielzoekers betreffen, eenzelfde asielzoeker kan ook bij meerdere incidenten betrokken zijn.

Verder lezen we dat van de 4.600 incidenten die de politie in 2018 heeft geregistreerd door het OM is nagegaan hoeveel daarvan in behandeling zijn genomen en op welke wijze deze zijn afgedaan. Voor wat betreft strafbare feiten geldt dat het onmogelijk is alle meldingen en aangiften bij de politie te laten uitmonden in een vervolging of een veroordeling. De strafrechtketen is ingericht als een selectieve keten waarin vele beslismomenten van invloed zijn op de uitkomst. In iedere stap van het proces worden afgewogen keuzes gemaakt, bijvoorbeeld of de melding of aangifte een strafbaar feit betreft, of er voldoende bewijs is om een vervolging in te stellen, of er een dader bekend is, toepassing van het opportuniteitsbeginsel (ernst van strafbare feit, te verwachten effect van straf of maatregelen, capaciteit) en snelheid van rechtspleging (politietransactie, ZSM, OM-afdoening).

Het betreft 1.710 unieke personen die worden verdacht van het plegen van in totaal 2.610 misdrijven. Het gaat in bijna driekwart (72%) van de 2.610 feiten om eenvoudige diefstal en dan vooral (50%) om winkeldiefstal. Voor het overige komen eenvoudige mishandeling, vernieling, bedreiging, belediging en huisvredebreuk meer dan incidenteel voor. De strafbare feiten zijn door het OM in de meeste gevallen (78%) afgedaan met een dagvaarding en 8% van de verdachten krijgt te maken met een transactie, strafbeschikking of voorwaardelijk sepot.

Van 12% wordt de zaak onvoorwaardelijk geseponeerd. In 3% is de zaak afgedaan op andere gronden of nog niet afgedaan. Een deel van de gedagvaarde zaken is inmiddels door de rechter in eerste aanleg afgedaan: 93% van de berechte verdachten is schuldig bevonden; 5% is vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging. In 2% van de gevallen heeft de rechter de dagvaarding nietig verklaard of gevoegd met een andere zaak. Bijna de helft van de verdachten bij de politie en het OM zijn afkomstig uit Algerije en Marokko. Op afstand volgen onderdanen uit Libië en Tunesië.

  Top tien misdrijven aantal
1 Winkeldiefstal 2.030
2 Zakkenrollerij/tassenrollerij 250
3 Eenvoudige mishandeling 250
4 Bedreiging  240
5 Vernieling overige objecten  200
6 Overige (eenvoudige) diefstal  180
7 Heling  160
8 Gekwalificeerde diefstal in/uit  120
9 Diefstal fiets   90
10 Belediging  80
  overig  1000
  totaaal  4.600