Redactie wijkblad stapt op om censuur

De voltallige redactie van De Wijkkijker, een wijkblad uit Apeldoorn, is opgestapt omdat ze het niet eens zijn met een 'bevel' van de wijkraad Osseveld-Woudhuis (tevens de financier van het wijkblad) om geen artikelen meer te schrijven over het nog te bouwen AZC aan de Deventerstraat in Apeldoorn. Dit 'AZC to be' moet in de toekomst plaats bieden aan maximaal 600 asielzoekers.

Volgens redacteur Gert-Jan Tamboer zit de gemeente Apeldoorn erachter. Hij baseert zich onder meer op het feit dat de projectleider van de AZC-implementatie geen antwoord geeft op de vragen die ze stellen. De gemeente Apeldoorn bestrijdt dat ten stelligste. Volgens woordvoerder Nanne Dorren heeft de gemeente de vrijheid van meningsuiting juist hoog in het vaandel staan: "Dit is een zaak tussen de wijkraad en de redactie. Wij hebben op geen enkele wijze invloed uitgeoefend op het blad. De wijkraad financiert het wijkblad en is verantwoordelijk voor de inhoud."

 Volgens Jaap van Brummen, voorzitter van de wijkraad, moet de inhoud van het blad verbinding hebben met de wijkraad. Dat zou bij de artikelen over het AZC niet het geval zijn: "Die zijn bijna wetenschappelijk. Daar willen we niet op aangesproken worden. We hebben de redactie gevraagd daar even mee te stoppen en het bij nieuwe ontwikkelingen over het AZC samen af te stemmen. De redactie kon zich niet in dat voorstel vinden en heeft haar zetels beschikbaar gesteld.”. Wel stelt hij dat het een fantastisch blad is geworden, maar dat het in de loop der jaren los is komen te staan van de wijkraad terwijl het volgens hem wel hun blad is, zo verklaart hij tegenover het AD. 

Gert-Jan is een hele andere mening toegedaan: "De Wijkkijker komt al 27 jaar uit zonder sturing op de inhoud vanuit de inhoud van de wijkraad. Wij vinden dat dit zo moet blijven."

Redactie wijkblad stapt op om censuur (Foto ter illustratie: Pixabay)
Redactie wijkblad stapt op om censuur (Foto ter illustratie: Pixabay)