Actuele cijfers uitreizigers en terugkeerders

De jihadistische dreiging voor Nederland is onder meer afkomstig van personen die zijn uitgereisd naar Syrië om daar deel te nemen aan de strijd. Bij terugkeer kunnen zij hier een gevaar vormen.

De AIVD heeft onderkend dat uit Nederland de afgelopen jaren ongeveer 300 personen met jihadistische intenties succesvol zijn uitgereisd naar Syrië en Irak. Een derde van hen is vrouw. Het leeuwendeel sloot zich aan bij ISIS, een klein deel bij Ha'yat Tahrir al-Sham (voorheen: Tahrir al-Sham), dat gelieerd is aan Al Qaida.

Kinderen
In Syrië en Turkije verblijven minstens 200 kinderen met een Nederlandse link. Dit betekent dat zij een of twee ouders hebben met de Nederlandse nationaliteit of ouders die langere tijd in Nederland hebben gewoond. Minder dan een kwart van de minderjarigen is door een of beide ouders meegenomen naar het strijdgebied, ruim driekwart is daar geboren.

Dit betekent dat meer dan de helft van de kinderen jonger is dan 4 jaar. De verhouding jongen-meisje is ongeveer gelijk. De meerderheid van de kinderen bevond zich bij ISIS.

Iets meer dan 10% van de minderjarigen is 9 jaar of ouder en zou dus, gezien hun leeftijd, training hebben kunnen ontvangen van ISIS en ingezet zijn voor de strijd. Dit geldt zeer waarschijnlijk niet voor meisjes bij ISIS en minderjarigen die zich bijvoorbeeld bij Al Qaida-gerelateerde strijdgroepen bevinden.

Het blijft lastig signalen van zwangerschappen en geboorten in het strijdgebied op te vangen of te bevestigen, vooral van bijvoorbeeld Nederlandse uitreizigers die met lokale vrouwen zijn getrouwd.