Gemeente Assen blundert: namen honderden mensen met gebiedsverbod gelekt

Een flinke blunder bij de gemeente Assen. Een medewerker van de afdeling handhaving en toezicht heeft eind maart per ongeluk een email, met daarin een Excel bestand met persoonsgegevens van 530 personen, naar een onbekend e-mailadres verzonden.

De gegevens hebben betrekking op lopende en verlopen gebiedsontzeggingen en daarrnee samenhangende waarschuwingen, zo valt te lezen in een brief aan de gemeenteraad. Meerdere verzoeken om een bevestiging te krijgen dat de ontvanger van het bestand deze vernietigd heeft hebben geen reactie opgeleverd. 

De gemeente heeft het lek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld en zal de betrokken personen op de hoogte stellen door middel van een aangetekende brief. Daarin zal worden uitgelegd wat er gebeurd is, en dat er volgens de gemeente momenteel geen directe aanleiding bestaat om aan te nemen dat de gegevens worden misbruikt of anderszins bekend zijn.