Bijna 700 Amsterdamse statushouders uit de bijstand geholpen in 2018

Het afgelopen jaar zijn 691 vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan een fulltime baan geholpen en daardoor uit de bijstand gekomen. Dit blijkt uit cijfers die de gemeente Amsterdam vandaag heeft gepubliceerd.

De gemeente begeleidt sinds juli 2016 statushouders zo goed mogelijk naar passend werk, participatie of een opleiding. Door middel van speciaal getrainde en gespecialiseerde klantmanagers worden de statushouders intensief begeleid naar werk. Ook volgen ze tegelijkertijd een taalcursus die bijdraagt aan de inburgering.

Afgelopen jaar stroomden 691 uit de bijstand en gingen 661 statushouders parttime aan het werk. Hierbij moet gezegd worden dat dit soms dezelfde statushouder kan zijn, die eerst parttime werkte, en later dat jaar fulltime aan de slag ging. Nog eens 140 statushouders startten vorig jaar met een opleiding.

Sinds de start zijn 1259 statushouders uitkeringsonafhankelijk geworden. Het doel is dat vijftig procent van de statushouders na drie jaar zijn uitgestroomd uit de bijstand. Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken): 'Door statushouders vanaf het begin te ondersteunen stromen meer mensen uit de bijstand. Met 691 uitstromende statushouders in 2018, hebben we de doelstelling van 400 ruimschoots gehaald.'