Landelijke bijentelling op 13 en 14 april

Morgen en overmorgen (13 en 14 april dus) wordt de landelijke bijentelling gehouden. In Nederland komen zo'n 350 verschillende soorten voor, waaronder zijdebijen, groefbijen, zandbijen, metselbijen en behangersbijen. Nederland Zoemt organiseert de bijentelling om er achter te komen waar welke soort voor komt. 

Op die manier kunnen ze gerichte maatregelen nemen om de wilde bij te ondersteunen bij het vinden van voedsel. Wilde bijen hebben vaak een heel speciale relatie met hun biotoop, zo leert Wikipedia ons.  Soms zijn ze voor hun voedsel (nectar en stuifmeel) geheel afhankelijk van één soort plant. Dit wordt monofaag genoemd, en een voorbeeld is de slobkousbij die alleen op de grote wederik (Lysimachia vulgaris) leeft. Ook zijn er soorten die uitsluitend in zanderige bodem nestelen zoals de schorzijdebij. De actieradius, het gebied waarbinnen een bij voedsel zoekt, is niet erg groot en mede afhankelijk van de grootte van de bij.

Op de website van Nederland Zoemt is een telformulier te downloaden, evenals een bijengidsje, waarin de meest voorkomende soorten staan beschreven. In de instructievideo wordt uitgelegd hoe je mee kunt doen aan de bijentelling.