21 gevangenen zijn vrijheden kwijt na onderzoek naar Michael P.

Vanmorgen werd bekend dat de overheid ernstig tekort geschoten is bij de begeleiding en behandeling van Michael P., die van de moord op Anne Faber wordt verdacht. Als direct gevolg van de uitkomsten van die onderzoeken heeft Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, uit voorzorg de volledige populatie uitgeplaatste gedetineerden die zijn veroordeeld voor een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf door laten lichten. 

Lees ook: Overheid ernstig tekort geschoten in zaak Michael P.

In een uitgebreide beleidsreactie op de onderzoeken schrijft hij: "Dat houdt in dat per individueel geval is gekeken of er vrijheden zijn toegekend, of de dossiers op orde zijn en of de procedure voor het toekennen van vrijheden correct is doorlopen. Deze doorlichting heeft ertoe geleid dat bij dertien uitgeplaatste gedetineerden de vrijheden zijn ingetrokken omdat zij nog niet in de laatste fase van hun gevangenisstraf zitten."

Hij vervolgt: "Uit voorzorg zijn daarnaast bij acht uitgeplaatste gedetineerden de toegekende vrijheden vooralsnog opgeschort, daar waar bijvoorbeeld een gestructureerde risicotaxatie ontbrak. Er wordt met spoed gewerkt aan het aanvullen van deze dossiers. Na deze aanvulling zal naar verwachting het merendeel van deze groep uitgeplaatste gedetineerden de behandeling met de toegekende vrijheden kunnen hervatten. Maar met deze maatregel nemen we het zekere voor het onzekere."

Hij besluit zijn brief met de woorden dat er een harde les geleerd is en met een spijtbetuiging richting de familie van Anne Faber: "Ik doe dit tevens vanuit een diep gevoelde verantwoordelijkheid tegenover de nabestaanden van Anne Faber. Wat is gebeurd op vrijdag 29 september 2017, kan op geen enkele manier ongedaan worden gemaakt. Wel wil ik met de in deze brief uitgewerkte maatregelen het risico voor de samenleving zo klein mogelijk maken. Ik zal, samen met de sector, laten zien dat we door deze afschuwelijke gebeurtenis een harde les hebben geleerd. Dat zijn we aan de samenleving verplicht."