Politie installeert nieuwe Jongerenraad

Van de ruim tweehonderd jongeren die zich aanmeldden, zijn er zestien geselecteerd voor de nieuwe Jongerenraad van de Nederlandse politie. Volgende week is hun installatie in Den Haag.

De jeugd is voor de politie een belangrijke doelgroep. Zij kunnen nu daders, slachtoffers en getuigen zijn, maar zij zijn ook potentiele daders, slachtoffers, getuigen én collega’s van de toekomst. Volgens Liesbeth Huyzer, die als lid van de korpsleiding de installatie verzorgt, denken jongeren anders dan volwassenen. ‘Jongeren kunnen een waardevolle bijdrage aan de politie leveren, omdat zij anders denken dan volwassenen. Denk aan ontwikkelingen op internet. Criminaliteit verplaatst zich steeds meer naar de digitale wereld en de jeugd is daar meer in thuis. Ook op andere terreinen kijken we naar de politie van overmorgen en wie kunnen we hier beter bij betrekken dan de jeugd zelf?’

Om te voorkomen dat de blik van de jongeren te ‘blauw’ wordt, zitten ze een jaar in de Jongerenraad. In zes bijeenkomsten kijken ze niet alleen vooruit, maar bespreken ze ook actuele vraagstukken, zoals cybercriminaliteit. Hoe kan de politie jongeren helpen om veilig te internetten? Wat moet de politie doen om een interessante werkgever voor deze jongeren te zijn? Maar ook, weten jongeren waar de grens ligt als het gaat om cybercrimedelicten?

Op maandag 1 april installeert Liesbeth Huyzer, lid van de korpsleiding, de nieuwe Jongerenraad. Dat is een officieel moment waarbij de jongeren op feestelijke wijze worden onthaald bij de politie, in het bijzijn van hun ouders. Vervolgens gaan ze met elkaar aan de slag tijdens de eerste inhoudelijke bijeenkomst.

De jongerenraad van 2018 (Foto: Politie.nl)
De jongerenraad van 2018 (Foto: Politie.nl)