Nieuwe campagnespotjes zwijgen over automatische orgaandonatie

Ophef in de Tweede Kamer: op 1 juli 2020 treedt de nieuwe donorwet in werking. Er is één belangrijke wijziging ten op zichte van de huidige situatie: Als je geen keuze maakt komt er vanaf die datum automatisch bij je naam te staan: ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’. In duidelijker bewoordingen: als je je niet registreert, ben je na je dood je organen kwijt of je nou wil of niet. 

Deze week zijn er twee nieuwe voorlichtingsspotjes gelanceerd, maar tot ontsteltenis van enkele Kamerleden, reppen die spotjes met geen woord over deze wijziging. Twee maanden geleden ontstond eenzelfde commotie toen in een brief aan 18-jarigen precies dezelfde informatie ontbrak. Destijds gaf het ministerie van VWS als excuus dat de nieuwe donorwet nog niet in werking was getreden. 

Pia Dijkstra (D66) is van plan om Kamervragen te gaan stellen over de spotjes. Ook de VVD eist een verklaring van de minister: "Niet kiezen betekent dat de overheid je registreert als donor. De vraag is of iedereen zich dat wel voldoende realiseert. Voor de VVD is cruciaal dat iedereen die geregistreerd is als donor hier zélf bewust voor gekozen heeft. Daarom moet de campagne die nu door de overheid wordt gestart veel meer aandacht schenken aan de consequentie van niet kiezen. Dan pas informeer je mensen volledig" zo laat Kamerlid Ockje Tellegen weten. 

In een reactie laat het ministerie van Volkgezondheid weten dat de campagne is opgedeeld in verschillende fases: "De fasering is bewust gekozen en het meest effectief bevonden door ervaringsdeskundigen op campagnegebied en de uitingen zijn uitgebreid getest."