PVV stelt vragen over gelekte nota Marrakesh-pact

Paniek in de politiek! Of nou ja, bij de PVV dan. Uit een gelekt document van de juridische dienst  van de Europese Commissie zou blijken dat dat het omstreden Marrakesh-pact toch juridisch bindende gevolgen kan hebben. Reden genoeg voor Geert Wilders en zijn consorten om in de pen te klimmen en schriftelijke vragen te stellen aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister-president. 

Zo willen de heren Wilders en Fritsma en mevrouw Maeijer graag weten of de authenticiteit van de gelekte nota bevestigd kan worden en wat de reactie is op paragraaf 46, waarin vermeld wordt dat het VN-migratiepact via EU-wetgeving wel degelijk (bindende) juridische effecten zal hebben. Verder vragen de leden zich af waarom tijdens eerdere debatten het tegenovergestelde is beweerd, namelijk dat het migratiepact van Marrakesh niet juridisch bindend en/of afdwingbaar zou zijn. 

Tot slot willen ze weten of de staatssecretaris en de minister-president erkennen dat ze niet alleen de Kamer, maar ook de Nederlandse bevolking op het verkeerde been hebben gezet en zo nee, waarom niet, en als dat wel het geval is, hoe ze van plan zijn om dat te herstellen. De PVV wil de vragen graag voor dinsdag 26 maart beantwoord zien.