Scholieren verplicht naar klimaatmars als onderdeel van lespakket

Verschillende Vlaamse scholen verplichten hun leerlingen om morgen deel te nemen aan de klimaatmars. De scholenkoepels staan daar achter. Maar ook minister Hilde Crevits staat er niet negatief tegenover.

Op veel scholen in Vlaanderen wordt morgen door scholieren gestaakt voor het klimaat. Maar op andere scholen is er juist sprake van verplichte deelname aan een klimaatmars als buitenschoolse activiteit. 

Volgens GO!, de Vlaamse onderwijskoepel is dat geen probleem: ‘De minister heeft verduidelijkt dat een manifestatie of mars toegelaten is als buitenschoolse activiteit. Al mag het geen politieke manifestatie worden.’

Ook minister Crevits bevestigt dat: 'Deelname aan de manifestatie is een extra muros-activiteit, gekoppeld aan het pedagogische project, de onderwijsdoelen en het leerprogramma’, staat in een verklaring. ‘Die regels zijn niet nieuw. Maar de scholen hadden heel wat vragen, vandaar dat we ze opnieuw hebben rondgestuurd.’

Onder ouders is er veel kritiek op de situatie: ‘Deze marsen zijn politiek geïnstrueerd en de scholen gaan daarin mee’, luidde de kritiek. ‘Het klimaat is geen partijpolitiek, een klimaatmars hoeft dat ook niet te zijn’, brengt Pieter-Jan Crombez, woordvoerder van Katholiek Onderwijs Vlaanderen daar tegen in. ‘Spijbelen is nooit oké, dus is het goed dat onze scholen zelf acties organiseren. De wetgeving laat dat toe.’

Volgens de Belgische wet mogen scholieren niet weigeren om deel te nemen. ‘Wettelijk kan een school hen (de leerlingen, red.) verplichten deel te nemen’, zegt Crombez. ‘Een leerling kan alleen weigeren om aanwezig te zijn bij een buitenschoolse activiteit als die meerdere dagen in beslag neemt én het schoolreglement de deelname niet als verplicht omschrijft én de ouders of meerderjarige leerling tijdig de afwezigheid voor de activiteit motiveren. In dit geval hebben de scholen dus het recht om de leerlingen te verplichten deel te nemen.’