Het OM laat veehouderij stilleggen vanwege dierenwelzijn

Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Zwolle geëist dat een veehouderij uit de gemeente Steenwijkerland wordt stil gelegd. De rechtbank heeft dat deze week toegewezen. Op de boerderij werden meer dan 100 runderen gehouden onder zorgelijke omstandigheden. De runderen worden afgevoerd.

De boer is in 2017 en 2018 al veroordeeld voor het overtreden van dierenwelzijnsregels. Bij twee controles van het bedrijf door de NVWA afgelopen maand, werd geconstateerd dat het weer mis was. Dieren hadden bedorven voer, er was geen water en overal lag mest. Daarnaast liepen er dieren rond op het erf terwijl er scherpe delen zoals harken, werktuigen en stukken ijzerdraad op de grond lagen. Dit met het risico dat de dieren zich zouden verwonden. Er lag ook een dood kalf in de stal.

De NVWA heeft bij de eerste controle op 13 februari bestuurlijk circa 52 runderen afgevoerd. Voor 67 runderen op het bedrijf leek herstel mogelijk, waardoor de dieren toen bestuurlijk niet afgevoerd konden worden Aangezien de situatie toen wel zorgwekkend was heeft het OM besloten om de rechtbank om een voorlopige maatregel te vragen. Bij de controle door de NVWA op 25 februari daarnaast dat het herstel niet plaats had gevonden. De situatie was wederom zorgwekkend.

De rechtbank heeft vervolgens op 4 maart 2019 de vordering om een voorlopige maatregel op te leggen toegekend. Deze voorlopige maatregel duurt 6 maanden en kan verlengd worden. De boer heeft tot volgende week donderdag de tijd om de dieren af te laten voeren. De NVWA ziet hier op toe. Als hij het niet doet worden volgende week de koeien in beslag genomen.

De boer is gedagvaard om zich op 3 mei voor de rechtbank in Zwolle voor deze zaak te verantwoorden. Het OM verwijt de boer het houden van koeien zonder schone ligplaats, het niet hebben van water/voer en het hebben van een dood kalf in de stal.