Migratieachtergrond van personen in de strafrechtketen

Het Directoraat-Generaal Politie (DG POL) heeft het CBS gevraagd om voor de periode 2010-2017 uit te zoeken of personen met een niet-westerse migratieachtergrond in bepaalde stadia van de strafrechtketen oververtegenwoordigd zijn ten opzichte van personen met een Nederlandse achtergrond.

Afgelopen nacht heeft het CBS die cijfers gepubliceerd. De tabellen in deze publicatie laten zien hoe vaak personen met een Nederlandse achtergrond of niet-westerse migratieachtergrond voor komen in de registraties van politie, Openbaar Ministerie (OM), rechtbank en detentiecentra, en hoe deze aantallen zich verhouden tot het totaal aantal personen met dezelfde migratieachtergrond in de Nederlandse bevolking. 

Wat laat de tabel precies zien? De bijbehorende uitleg van het CBS luidt: "Om inzicht te bieden in de mate waarin personen met een niet-westerse migratieachtergrond vaker of minder vaak in de registraties van politie, OM, rechtbank en detentiecentra voor komen dan personen met een Nederlandse achtergrond, wordt in deze tabel het aantal personen met een niet-westerse migratieachtergrond afgebeeld ten opzichte van iedere persoon met een Nederlandse achtergrond in deze registraties. Deze cijfers zijn berekend door het relatieve aantal personen per groep (zie Tabel 1b) te delen door het aantal personen met een Nederlandse achtergrond in een bepaald stadium van de strafrechtketen in het betreffende jaar. Waar de verhoudingen tussen de aantallen per migratieachtergrond in Tabel 1a en 1b lastig te vergelijken zijn, omdat deze aantallen voor alle groepen teruglopen naarmate het proces van vervolging vordert, is in deze tabel te zien hoe de aantallen zich in ieder stadium verhouden tot het aantal personen met een Nederlandse achtergrond. Onderstaande figuur laat daarnaast het gemiddelde van deze aantallen over de jaren 2010-2017 zien."

De tabel en figuur laten zien dat personen met een niet-westerse migratieachtergrond over het algemeen vaker voor komen in de registraties ten opzichte van personen met een Nederlandse achtergrond. Dit geldt voor alle stadia van de strafrechtketen en voor de gehele periode 2010-2017. Met name personen met een Nederlands Antilliaanse/Arubaanse, Marokkaanse en Surinaamse achtergrond zijn in alle stadia oververtegenwoordigd ten opzichte van personen met een Nederlandse achtergrond.

De mate waarin zij oververtegenwoordigd zijn, loopt daarnaast op naarmate het proces van vervolging vordert; waar personen met een Nederlands Antilliaanse/Arubaanse achtergrond in de verdachtenregistraties van de politie (gemiddeld over de gehele periode) zes keer vaker voor komen dan personen met een Nederlandse achtergrond, is dat aantal onder gedetineerden opgelopen tot bijna 18.

Ook personen met een Turkse en overig niet-westerse migratieachtergrond komen in alle stadia vaker voor dan personen met een Nederlandse achtergrond. De mate waarin deze groepen oververtegenwoordigd zijn, blijft echter vrij constant over de verschillende stadia van de strafrechtketen.

Migratieachtergrond van personen in de strafrechtketen (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)
Migratieachtergrond van personen in de strafrechtketen (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)