Erfgenamen Koenigs verliezen hoger beroep om oude tekeningen

Een aantal oude tekeningen uit de collectie van het Museum Boijmans-Van Beuningen is geen eigendom van de erfgenamen van Franz Koenigs. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag beslist. De rechtbank kwam eerder tot hetzelfde oordeel.

In de jaren ’30 van de vorige eeuw heeft de bekende kunstverzamelaar Franz Koenigs zijn belangrijke verzameling oude tekeningen in bruikleen gegeven aan Museum Boijmans-Van Beuningen. De Rotterdamse zakenman Van Beuningen heeft in 1940 een deel van deze verzameling verworven en aan het museum geschonken.

Een aantal erfgenamen van Franz Koenigs stelt zich op het standpunt dat een deel van deze verzameling, waaronder een aantal vanuit kunsthistorisch oogpunt unieke tekeningen van Fra Bartolommeo en Dürer, buiten de transactie met Van Beuningen is gebleven en dus aan hen toebehoort. Zij vorderden dat de rechter zou vaststellen dat zij inderdaad de eigenaren van deze tekeningen zijn.

Het gerechtshof heeft, in navolging van de rechtbank, deze vordering afgewezen. Het gerechtshof acht niet bewezen dat de erfgenamen eigenaar van deze tekeningen zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat Franz Koenigs de bewuste tekeningen anders heeft willen behandelen dan de rest van zijn tekeningenverzameling. Bovendien blijkt dat Franz Koenigs er na de transacties uit 1940 zelf van uitging dat hij niet langer de eigenaar van deze tekeningen was.