Overbruggingskrediet voor luchthaven Sint Maarten

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops, heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waaruit blijkt dat er een overbruggingskrediet nodig is voor de luchthaven op Sint Maarten om een faillisement te voorkomen. Er wordt in totaal een bedrag van 15 miljoen aan Sint Maarten geleend. 

Reeds op 8 januari heeft de ministerraad van Sint Maarten ingestemd met het financieringsvoorstel van de stuurgroep van het trustfonds voor het herstel van de luchthaven, inclusief de voorwaarden die daaraan door Nederland verbonden zijn.

Het financieringsvoorstel bestaat uit een bijdrage van 50 miljoen dollar uit het trustfonds en een lening van 50 miljoen dollar van de Europese Investeringsbank aan de overheid van Sint Maarten. Vervolgens leent de Sint Maartense overheid deze 100 miljoen dollar door aan de luchthaven voor het herstel van de luchthaventerminal.

De verwachting is dat deze financiering later dit jaar zal worden verwezenlijkt, aangezien het voldoen aan de eerder genoemde voorwaarden voor financiering tijd in beslag neemt. De bijdrage van 50 miljoen dollar voor het herstel van de luchthaven was onderdeel van de tweede tranche, welke begin november 2018 in het trustfonds is gestort met goedkeuring van Eerste en Tweede Kamer.

Om in de tussentijd de continuïteit van de luchthaven te waarborgen, is er een overbruggingskrediet nodig. Zonder Nederlands overbruggingskrediet zal de luchthaven naar verwachting komende week al failliet zijn. Nederland zal de 15 miljoen dollar in gedeelten aan de Sint Maartense overheid lenen. De bedragen zullen door de Sint Maartense overheid vervolgens worden geleend aan de luchthaven. Om een faillissement van de luchthaven te voorkomen, is de eerste overboeking van 5 miiljoen van het overbruggingskrediet reeds verricht.