Lagerhuis mag over Brexit-uitstel stemmen

Het Britse parlement heeft woensdag een amendement aangenomen waardoor het over uitstel van artikel 50 van het Verdrag van Lissabon mag stemmen. Dat kan indien de EU-exitdeal van premier Theresa May op 12 maart opnieuw wordt weggestemd. May lijkt te hopen dat door de dreiging van uitstel en wellicht afstel, parlementsleden die moeite hebben met haar deal eieren voor hun geld zullen kiezen en de exitovereenkomst met de EU alsnog zullen steunen.

Je neus dichthouden en stemmen, zeggen sommigen in de Conservatieve Partij, want er is veel weerstand tegen Mays deal. Dat gaat met name over het vangnet voor de Ierse grens. Ierland wil dat die onder alle omstandigheden openblijft om de tere vrede tussen Ierse republikeinen en Britse unionisten te bewaren, en wordt daarin gesteund door de rest van de EU. De deal behelst dan ook dat de Britten EU-regels blijven volgen totdat er een andere oplossing is zoals een handelsovereenkomst. Maar Londen kan dat vangnet niet eenzijdig opzeggen.

Het woensdagavond aangenomen amendement komt van Yvette Cooper van oppositiepartij Labour en Sir Oliver Letwin van Mays eigen Conservatieve Partij. De premier zei eerder zelf dat het parlement over uitstel zou mogen stemmen, en dus maakten Cooper en Letwin van die uitspraak een amendement. Het werd met 502 tegen 20 stemmen goedgekeurd.

Nieuw referendum
Labour legde nog een ander amendement ter tafel voor een Brexit met volledige douane-unie met de EU, plus gecoordineerde regelgeving met de gezamelijke markt. Dat werd met 323 tegen 240 stemmen verworpen. Dit betekent dat Labour nu vol inzet op een ander amendement, namelijk dat Mays exitdeal wordt gesteund op voorwaarde dat deze onderdeel wordt van een nieuw referendum. Daarbij zou de bevolking moeten kiezen tussen die deal of in de EU blijven.

Een amendement van het Conservatieve Lagerhuislid Alberto Costa werd wel aangenomen. Dat roept de regering op om de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk onmiddelijk te waarborgen, wat er verder ook gebeurt qua onderhandelingen met de EU en of er uiteindelijk een deal is of niet. Ook wordt EU-landen verzocht hetzelfde te doen voor Britse burgers. Costa stapte overigens op als ministerssecretaris om het amendement in te dienen, maar volgens sommigen is hij erom ontslagen.

Ten slotte werd een amendement van de Schotse nationalisten van de SNP en Plaid Cymru uit Wales verworpen. Dat riep de regering op om de mogelijkheid dat de EU zonder exitdeal wordt verlaten helemaal van tafel te halen, ook indien de Brexit zou worden uitgesteld.