Rechtbank schorst vervolging verdachte kindermisbruik

De rechtbank Limburg heeft vandaag besloten de strafvervolging van een 71-jarige man te schorsen. De man wordt verdacht van seksueel misbruik van een drietal minderjarigen. De wet verplicht de rechter om de vervolging van een verdachte te schorsen als deze door een ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet in staat is te begrijpen waarom hij vervolgd wordt.

Artikel 16
Het bovenstaande is geregeld in artikel 16 van het Wetboek van Strafvordering. De rechtbank heeft geoordeeld dat hier van zo’n situatie sprake is. De rechtbank is daarbij afgegaan op informatie van een door de officier van justitie ingeschakelde onafhankelijke psychiater.
Mocht de verdachte herstellen, dan wordt de schorsing van de vervolging weer opgeheven.