Belgisch slachthuis voor de rechter

Het parket van het Belgische Ieper heeft beslist dat de CEO van het slachthuis in Tielt en de vennootschap achter het bedrijf zich vandaag voor de rechter moeten verantwoorden voor inbreuken op de dierenwetgeving. De zaak vloeit voort uit de undercoverreportage van Animal Rights, die in 2017 naar buiten werd gebracht.

Robert Molenaar, campagnecoördinator bij Animal Rights: “We hopen dat de rechter de verantwoordelijken keihard aanpakt voor de grove dierenmishandeling in het slachthuis Tielt. We eisen gerechtigheid."

Volgens de afdeling Ieper van het West-Vlaamse parket zijn er door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de inspectie dierenwelzijn inbreuken vastgesteld tegen het dierenwelzijn en de voedselveiligheid in het bedrijf. Het gaat om een lijvig dossier waaraan ook de klachten van Animal Rights en GAIA werden toegevoegd.

Johan Lescrauwaet van het parket Ieper: "Er is overgegaan tot de dagvaarding van zowel het slachthuis Tielt als van de zaakvoerder.” De inbreuken “hebben betrekking op het welzijn van de dieren, op de omstandigheden waarop de varkens worden geslacht en er zijn ook inbreuken op de hygiëne vastgesteld” “Op de zwaarste feiten staat een mogelijke gevangenisstraf van een tot zes maanden en een boete tot 2.000 euro. De klacht van Animal Rights en de beelden die zij maakten, maken deel uit van het onderzoek.”

Sluiting en opening slachthuis
Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) beval een tijdelijke sluiting in 2017. Twee weken later en na tal van inspecties mochten de deuren weer open. De directie stelde daarop een actieplan op dat dergelijke wanpraktijken verder zou moeten voorkomen. Tegelijk met de tijdelijke sluiting was ook een gerechtelijk onderzoek gestart, dat nu is afgerond.

Animal Rights beelden
Animal Rights filmde in het voorjaar van 2017 een maand lang undercover in het varkensslachthuis van Tielt en veel dierenleed werd op camera vastgelegd. De beelden tonen hoe varkens frequent geschopt en geslagen werden door transporteurs en medewerkers bij aankomst in het slachthuis. Je zag ook kreupele varkens die hardhandig aan de oren werden voortgetrokken of met kettingen rond de poten uit een vrachtwagen gesleept. Ook de verdoving van dieren faalde: sommige varkens leven nog als ze worden gekeeld of spartelen nog als ze in een broeibad met water van 60 graden belanden waarin ze vervolgens verdrinken.

Petitie
Maar liefst 175.000 mensen tekenden de petitie voor sluiting van het slachthuis Tielt. Animal Rights riep minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts, op om dierenleed in de veehouderij strenger te bestraffen en om dierenrechten op te nemen in de grondwet. “Pas als dieren ook erkend worden in de grondwet als levende en voelende wezens en hun intrinsieke waarde gerespecteerd wordt, kunnen ze daadwerkelijk beschermd worden tegen wreedheden”, aldus Robert Molenaar.

Animal Rights zal maandag ook aanwezig zijn in de rechtszaal en brengt spandoeken mee met beelden vanuit het slachthuis van Tielt.


Beelden: ©Animal Rights