Politievakbonden blokkeren panden Den Haag

De politievakbonden hebben het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geblokkeerd. Ook VNO-NCW moet er aan geloven. De deelnemende agenten eisen een beter pensioen.

De voornaamste eisen van de blokeerders zijn dat de AOW-leeftijd op 66 blijft, dat er een pensioenregeling komt voor zzp'ers en dat vervroegd uittreden wordt vergemakkelijkt.

Op de spandoeken die de demonstranten meevoeren staat onder meer: "Politie laten doorwerken tot 68 = ongezond, onveilig, ondankbaar".

Zowel Hans de Boer van VNO-NCW als minister Koolmees werd door de demonstranten de toegang tot hun pand ontzegd nadat ze hen hadden toegesproken.