Proef met basisinkomen in Finland gedeeltelijk succesvol

In Finland krijgen sinds begin 2017 ongeveer tweeduizend langdurig werklozen een basisinkomen van 560 euro per maand. Over dit bedrag hoeven de deelnemers geen belasting te betalen en er staan ook geen voorwaarden tegenover. Het motief achter deze test is om te kijken hoe het deze mensen vergaat op onder andere de arbeidsmarkt.

De resultaten zijn binnen en misschien niet heel onverwacht, het aantal werklozen daalt amper, maar stijgt evenmin. Een positief effect van het gratis geld is dat de deelnemers zich gelukkiger voelen en minder gestrest in vergelijking met een controlegroep die reguliere werkeloosheidsuitkeringen ontving.

"Degene die een basisinkomen ontvingen hebben duidelijk minder stress-gerelateerde klachten, minder concentratieproblemen en minder gezondheidsproblemen dan de controlegroep", aldus Minna Ylikännö, hoofdonderzoeker van deze studie.

Een andere onderzoeker, Ohto Kanninen, wist echter te melden dat de 'participatie op de arbeidsmarkt neutraal gebleven is voor deze groep'. Volgens de statistieken, komend uit het onderzoek, werkten de ontvangers van een basisinkomen een halve dag per jaar meer dan de controlegroep, maar verdienden ze over dezelfde periode 21euro minder.

Fins minister van Sociale Zaken en Gezondheid Pirkko Mattila sprak vol lof over het, weliswaar beperkte, onderzoek. "Alhoewel dit experimentele basisinkomenmodel niet breder toegepast zal kunnen worden, vind ik wel dat het experiment zeer succesvol is gebleken."

De uitslag van dit onderzoek wordt op een pikant moment gepubliceerd. De socialisten binnen de Democratische partij in de Verenigde Staten, geleid door Alexandria Ocasio-Cortez, hebben een Green New Deal voorgesteld, waarin onder andere een breed sociaal vangnet voor 'diegenen die niet kunnen of willen werken' wordt beschreven.