Aantal zelfmoorden wereldwijd gestegen, of toch niet?

In 2016 maakten wereldwijd ruim 817.000 mensen een einde aan hun leven. Een flinke stijging ten opzichte van de ruim 762.000 zelfmoorden in 1990, maar als er gecorrigeerd wordt voor populatiegroei, dan is er een relatieve daling aan zelfmoorden. Een daling van 30 procent nog wel.

De mannen zijn in alle leeftijdsgroepen de vrouwen de baas, behalve in de kwetsbare leeftijdsgroep tussen de vijftien en negentien jaar. "Binnen deze leeftijdsgroep pleegden een significant hoger aantal vrouwen zelfmoord dan mannen", aldus onderzoeker Dr. Mohsen Naghavi. Met uitzondering van Liberia, pleegden in ieder onderzocht land meer mannen zelfmoord dan vrouwen.

Het hoogst aantal zelfmoorden kwam voor in het Afrikaanse land Lesotho, met 39 zelfmoorden per 100.000 inwoners. Libanon staat met twee zelfmoorden per 100.000 inwoners helemaal onder aan de lijst.

Zelfmoord staat in vele rijkere regio's in de wereld, zoals Noord-Amerika en Europa, nog steeds in de top 10 van doodsoorzaken. Het aantal zelfmoorden concentreert zich echter wel in de armere regio's binnen die rijke gebieden.

China zag het aantal zelmoorden met ruim 61 procent dalen, waarschijnlijk als gevolg van de sterke economische groei en de daarbij behorende hogere levensstandaard. Zimbabwe liet een dramatische stijging zien met 98 procent meer zelfmoorden in 2016 in vergelijk met 1990. In het artikel worden andere onderzoekers aangespoord om de onderliggende oorzaak van deze schokkende stijging te ontdekken.

De wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft zichzelf ten doel gesteld om het aantal zelfmoorden in de periode tussen 2015 en 2030 met een derde te verlagen. Dit gaat weliswaar om het absolute aantal zelfmoorden. Volgens de onderzoekers zouden met de huidige trend dan slechts drie procent van de landen succesvol zijn.

Lijkt zelfmoord soms nog de enige oplossing? Je wil niet meer denken of voelen? Je staat op een keerpunt, er moet iets veranderen. Bel dan alsjeblieft met 0900-0113, of lees hier wat je zoal kan doen, zoals een anoniem chatgesprek.