VVD eist veel wisselgeld voor kinderpardon

De top van de coalitie heeft afgelopen avond overleg gevoerd met staatssecretaris Mark Harbers van migratie. 

Dat overleg ging over de patstelling rondom het kinderpardon en de daaraan gerelateerde uitzetstop, de VVD is daar mordicus tegen terwijl de andere drie coalitiepartijen voor zijn. Tijdens het overleg werd duidelijk dat er bij ChristenUnie, D66 en CDA bereidheid is om de VVD op andere punten tegemoet te komen in ruil voor een uitzetstop voor kinderen die mogelijk onder een verruimd pardon gaan vallen.

Als wisselgeld wordt onder meer gesproken over extra capaciteit bij de IND en het verder versnellen en verkorten van de asielprocedures. Ook het afschaffen van de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris is kort besproken. Dat is iets wat de VVD graag wil.

Maar de voorstellen gaan de VVD allemaal niet ver genoeg. Dit punt ligt heel gevoelig bij de achterban van de liberalen, dus er moet echt iets groots tegenover staan. En in verkiezingstijd is het ook belangrijk dat het wisselgeld concreet is en geen vage toezegging.

Bovendien is er binnen de coalitie twijfel over de haalbaarheid, de verwachting is dat het kabinet na de verkiezingen van maart dit jaar haar meerderheid in de senaat zal kwijtraken. Dan is de coalitie afhankelijk van de steun van de PVV voor de asielkwestie. Een scenario waar betrokken niet aan willen denken. 

Daardoor ligt de optie van geen uitzetstop ook nog steeds nadrukkelijk op tafel. Dat zou fors gezichtsverlies betekenen voor met name ChristenUnie en CDA die zich de afgelopen tijd hard gemaakt hebben voor asielkinderen.