'Minder geslachtsaanduidingen op kieslijst niet handig'

Steeds vaker ontbreekt een geslachtsaanduiding op kieslijsten van Nederlandse politieke partijen. En dat is geen goede zaak volgens de organisaties Open State Foundation en Stem op een Vrouw.

Politieke partijen laten de aanduidingen vaak weg met de beste bedoelingen. Ze willen bijvoorbeeld genderneutraal zijn of ze vinden dat er online genoeg over de kandidaten te vinden is. 

Maar volgens de belangenorganisaties is het een slechte zaak. Zo zou het voor de kiezer onmogelijk zijn om vast te stellen hoeveel vrouwen er op de lijst van een bepaalde partij staan. Ook hun oproep om op een lager geplaatste vrouw te stemmen wordt erdoor bemoeilijkt. 

Ook wordt onderzoek naar vrouwenemancipatie tegengewerkt zo stellen de organisaties.  "Veel mensen denken dat Nederland een heel progressief land is, maar zo goed gaat het niet", Zegt Iris Bos van Stem op een Vrouw. "Op dit moment is slechts 31 procent van de Tweede Kamerleden een vrouw." Door het ontbreken van de aanduidingen zou het voor onderzoekers lastiger worden om onderzoek te doen naar dit verschijnsel. 

Het probleem is overigens relatief kleinschalig, bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar ontbrak de aanduiding bij ongeveer 3000 van de 53.000 kandidaten. De verwachting is wel dat dat aantal de komende jaren zal stijgen.

Als laatste roepen de organisaties op tot het toevoegen van een derde keuzemogelijkheid. Naast m of v zouden kandidaten ook moeten kunnen kiezen voor x, voor mensen die zich niet als man of vrouw identificeren.  "Als partijen deze aanduiding ook op de kieslijst kunnen gebruiken, dan kunnen zij iets doen met hun goede bedoelingen én houden het we overzicht over de verdeling van gender in de politiek."