Spruitjes worden steeds populairder

Met name in het buitenland. Van alle wintergroenten is de export van spruitjes de laatste jaren flink gestegen. De exportwaarde groeide van 32 miljoen euro in 2008 naar 66 miljoen euro in 2017. Vooral in Duitsland, de Verenigde Staten en Italië wint de Nederlandse spruit aan populariteit. Spruitjes zijn de op één na meest geteelde wintergroente, na de winterpeen. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2018 van het CBS.

Ongeveer tweederde van de in Nederland geproduceerde spruiten wordt uitgevoerd. De uitvoer van spruiten naar Noord-Amerika is gering, maar neemt de laatste jaren toe. In totaal werd er in 2017 voor 3,6 miljoen euro aan spruiten naar Noord-Amerika geëxporteerd, daarvan ging voor 2,8 miljoen euro naar de Verenigde Staten.

Uitvoer wintergroenten vooral naar Duitsland
Naast Noord-Amerika zijn vooral Duitsland (32 miljoen euro), Verenigd Koninkrijk (10 miljoen euro), België (5 miljoen euro) en Italië (4 miljoen euro) belangrijke exportlanden voor het spruitje. Van bijna alle wintergroenten gaat een groot deel naar onze oosterburen.

In 2018 werd op 14.400 hectare landbouwgrond wintergroenten geteeld. Hiervan was ongeveer 6.200 hectare voor winterpeen (43 procent), gevolgd door spruitjes (2.700 hectare, 19 procent) en prei (2.000 hectare, 14 procent). In totaal waren in 2018 ruim 1.650 akkerbouwers actief met de teelt van wintergroenten, 850 boeren verbouwden winterpeen, 270 boeren teelden prei. Met spruitjes houden 200 bedrijven zich bezig.

Afname areaal wintergroenten
Het areaal wintergroenten is in 2018 afgenomen met ruim 765 hectare. Dit is een afname van 5 procent. Van de wintergroenten is alleen het areaal spruiten het laatste jaar gestegen (2,1 procent). De daling van het areaal boerenkool was het laagst (0,2 procent), dat van witte kool (11,4 procent) en prei (12,2 procent) het grootst.

Op langere termijn vooral minder prei
Het areaal wintergroenten was in 2018 3 procent kleiner dan in 2008. Van alle wintergroenten is in die periode vooral het areaal knolselderij gegroeid met 41 procent. Het areaal winterwortelen was in 2018 17 procent groter dan in 2008. De grootste afname was er bij prei (34 procent) en boerenkool (19 procent). Het areaal spruitjes was vorig jaar 17 procent kleiner dan in 2008.

Vooral opbrengst knolselderij steeg
In 2017 werd 847 miljoen kilogram wintergroenten geoogst. Met een opbrengst van 444 miljoen kilogram was winterpeen de meest geoogste wintergroente, gevolgd door witte kool (138 miljoen kg) en prei (104 miljoen kg). De opbrengst wintergroenten was in 2017 14 procent hoger dan in 2008. Hoewel de opbrengst per hectare bij opengrondsgroenten sterk afhangt van de omstandigheden, nam de oogst van knolselderij tussen 2008 en 2017 met twee derde en die van winterpeen met ruim een kwart toe. Van spruiten werd ongeveer een derde minder geoogst. 

Spruitjes worden steeds populairder ... (Foto: Pxhere)
Spruitjes worden steeds populairder ... (Foto: Pxhere)