Uitgezette Boersma spant rechtszaak aan tegen de Staat

Journalist Ans Boersma begint een civiele procedure tegen de Staat. 

Zij wil graag een vergoeding voor de geleden materiele en immateriële schade naar aanleiding van haar uitzetting uit Turkije van afgelopen week.

Die uitzetting kwam tot stand na informatie-uitwisseling tussen Nederland en Turkije. Onder meer over een voormalige relatie van Boersma. Zij heeft een tijd lang een relatie gehad met een man die banden heeft met terreurorganisatie Al-Nusra.

In Nederland loopt bovendien een strafrechtelijk onderzoek naar Boersma wegens valsheid in geschrifte, ze zou haar ex, een 32-jarige Syriër hebben geholpen aan valse papieren voor zijn asielaanvraag. Hij zit inmiddels vast op verdenking van lidmaatschap van Al-Nusra.