FD stopt samenwerking met uitgezette Ans Boersma

Het Financieel dagblad heeft besloten per direct te breken met Turkije-correspondent Ans Boersma. 

Boersma werd gisteren week door Turkije uitgezet naar aanleiding van informatie van de Nederlandse autoriteiten. Later bleek dat ze verdachte was in een Nederlands terrorismeonderzoek. Wel benadrukt het OM dat de journaliste zelf niet verdacht wordt van het plegen van misdrijven met een terroristisch oogmerk.

Al snel bleek dat het geheel verband houdt met een ex-vriend van Boersma, hij zou lid zijn van terreurorganisatie Jabhat Al-Nusra. Boersma heeft naar verluid valse papieren voor hem geregeld. Daarom wordt ze verdacht van valsheid in geschrifte.

De hoofdredactie van het FD heeft de afgelopen dagen intensief met de correspondente gesproken. Daarbij zijn ze niet overtuigd geraakt van de oprechtheid van Boersma. 'Basis van de gesprekken is de voorlopige conclusie dat Ans Boersma drie keer nalatig is geweest in de informatie die zij aan de hoofdredactie heeft verstrekt. Boersma is in februari 2017 als freelance correspondent voor het FD in Turkije aan de slag gegaan. Voorafgaand aan haar benoeming is haar eind 2016 nadrukkelijk gevraagd naar de beweegredenen om zich in Turkije te willen vestigen. Daarbij is expliciet de vraag gesteld of er persoonlijke motieven aan ten grondslag lagen om naar Turkije te willen gaan zoals een relatie. Haar antwoord was ontkennend.'

Ook geeft de hoofdredactie aan dat indien de relatie eerder bij haar bekend was geweest zij niet in zee zouden zijn gegaan met Boersma.

Ook liet Boersma na haar opdrachtgever te informeren toen haar vriend in opspraak kwam na een incident in De Balie, hij verstoorde daar een debat en werd aangehouden. Ook toen haar ex eind november werd aangehouden in verband met het terreuronderzoek werd het FD niet ingelicht door Boersma. 'Daarmee waren er drie momenten waarop Ans Boersma het FD had moeten inlichten. De hoofdredactie is diep teleurgesteld over haar nalatigheid. De vertrouwensrelatie is hierdoor ernstig geschaad. Om deze reden heeft het FD vrijdag aan Ans Boersma meegedeeld dat zij niet meer voor ons kan werken.'