Haagse PVV: 'Stop bouw sociale huurwoningen'

De PVV in de Haagse gemeenteraad stelt voor om te stoppen met het bouwen van sociale huurwoningen in Den Haag. Raadslid Karen Gerbrands doet dit voorstel vandaag tijdens het debat over de concept woonagenda 2019 in de Commissie Ruimte. Ze roept het college op om de prestatieafspraken te herzien en de norm van 30% sociale woningbouw voor de hele stad te schrappen.

Volgens het PVV-raadslid zijn er niet te weinig sociale huurwoningen in Den Haag, maar teveel kansarme allochtonen. De komende jaren verwacht Den Haag een explosieve bevolkingsgroei van 7.250 allochtonen per jaar, waarvan naar verwachting de helft aangewezen zal zijn op een sociale huurwoning. Volgens de Haagse PVV financiert Den Haag met de bouw van nog meer sociale huurwoningen de eigen toekomstige armoede en verpaupert tegelijkertijd de stad.

De bouwstop voor sociale huurwoningen maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen die de partij voorstelt om kansarme allochtonen uit de stad te weren. Zo wil de PVV dat de Rotterdamwet breder wordt toegepast, dat er in plaats van sociale huurwoningen meer eengezinswoningen in het midden segment worden gebouwd, en dat de al aanwezige kansarme allochtonen actief worden gestimuleerd om vrijwillig te vertrekken uit de stad. Ook moet er een voorrangsverklaring voor oorspronkelijke Hagenaars komen zodat zij niet de dupe worden van de bouwstop.

Raadslid Karen Gerbrands: “De helft van de nieuwe inwoners de afgelopen jaren was aangewezen op een sociale huurwoning. En bijna 20% van de huishoudens in een sociale huurwoning heeft een uitkering. Waarom gaan we dan in godsnaam nóg meer goedkope segmentwoningen bouwen voor nóg meer kansarme allochtonen, in een stad waar de problemen al zó groot zijn en waar we al bijna 100.000 sociale huurwoningen hebben en bijna 30.000 mensen afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering? We hebben dankzij de massa-immigratie in Den Haag al genoeg problemen met integratie, met de islam, met veiligheid en de leefbaarheid. En dan heb ik het nog niet eens over de bakken met geld die we kwijt zijn aan uitkeringen, toeslagen, bijzondere bijstand, en noem het allemaal maar op."

Ze vervolgt: "De keuze die voor ligt is helder: die voor een welvarend Den Haag óf een Den Haag volgebouwd met allochtonentorens, waarvan de uitkeringsafhankelijkheid van de inwoners nog hoger is dan de wolkenkrabbers waar ze in wonen. Wij kiezen voor een Haags Den Haag, een welvarende stad voor onze eigen inwoners in plaats van kansarme migranten. Ingrijpende maatregelen zijn daarom nodig. Als we kijken naar de samenstelling van wie onze stad vooral verlaten, dan zijn dat volgens de bevolkingsprognose vaak werkende families met kinderen. Wij willen dat juist deze mensen blijven en dat er voor hen veel meer betaalbare eengezinswoningen worden gebouwd.”