Anti-homo uitspraken pastoor zorgen voor ophef in Maas en Waal

Anti-homo uitspraken van pastoor Massaer uit Maas en Waal leiden tot meer en meer ophef in de regio. Inmiddels is het kerkbestuur van de katholieke Sint Christoffel-parochie uit West Maas en Waal in gesprek met het bisdom over de preek. De Parochie zit in zijn maag met de uitspraken van de voorganger tijdens de mis op Tweede Kerstdag in de kerk van Wamel.

Pastoor Massaer koos de mis van Tweede Kerstdag uit om een wat minder vriendelijk verhaal te houden in de Sint Victorkerk van Wamel. Bezoekster Ceciel Kalkers hoorde de pastoor zeggen dat "de indoctrinatie van de genderideologie, rechtstreeks ingaat tegen de scheppingsorde, en datgene promoot wat niet katholiek is. Dat zou 'als een boemerang terug op de mens komen', met alle negatieve gevolgen van dien. Alleen 'heilige gezinnen' (man-vrouw-kind) konden vrede en harmonie brengen." Zo lezen we in haar ingezonden brief in de plaatselijke krant De Maas en Waler. Kalkers uitte daarin haar ongenoegen over de preek die ze aanhoorde en citeert Massaer in de ingezonden brief. En dat terwijl het thema van de mis "Doe ons opengaan voor elkaar" was.

Kalkers belde de volgende dag met de pastoor om misschien enige nuance te vinden in het verhaal van de voorganger maar die hoop bleek ijdel. "Mensen moesten maar eens gaan nadenken, want mensen zijn in slaap gevallen", zo gaf Massaer aan in het telefoongesprek. Toen Kalkers aangaf dat dit kwetsend was voor homo's zette Massaer zijn punt nog even extra aan. "Een man en man is geen christelijke levensstijl. We praten niet zomaar alles goed. Als kerk zijnde, hebben we het recht om te zeggen wat goed en kwaad is. Ieder mens staat voor een keuze en ik wil hen daarover laten nadenken. Je gaat echt tegen de scheppingsorde in en dan zondig je gewoon. Zonden horen niet bij een christelijke levensstijl. Het kwade veroordeel ik."

Inmiddels zorgen de uitspraken van de pastoor voor veel onrust bij gelovigen en niet gelovige mensen in het land van Maas en Waal. Ook het kerkbestuur is niet blij met de 'Nashville'-achtige uitspraken van Massaer. "We zijn niet gelukkig met de uitwerking van die preek", zo verklaart vice-voorzitter Jan de Leeuw tegenover de Gelderlander. Verder houdt het bestuurslid zich op de vlakte over de preek. "De inhoud van de preek is een zaak van de pastoor. Daar kun je natuurlijk heel verschillend over denken, maar het bestuur staat daarbij aan de zijkant. Wij zijn er voor het beheer van de parochie."

Pastoor Massaer was volgens de Gelderlander niet beschikbaar voor een reactie omdat hij op retraite is. Wel liet hij via een woordvoerder een korte verklaring uitgaan. "Enige nuance is op zijn plaats naar aanleiding van dit artikel, ik veroordeel niemand maar roep op om zich af te keren van de zonde en christelijk te leven. Bekering tot God is nodig en een authentieke christelijke levensstijl nastreven is een voortdurende opdracht."

Massaer kende de afgelopen jaren al diverse aanvaringen met de geloofsgemeenschap in West Maas en Waal. Zo weigerde hij bijvoorbeeld een koor van een overledene te laten zingen in de kerk omdat ze door de kerk niet goedgekeurde nummers zouden zingen.

De katholieke kerk van Wamel waar pastoor Massaer zijn beruchte uitspraken deed (WikiCommons/Fred Mobach)
De katholieke kerk van Wamel waar pastoor Massaer zijn beruchte uitspraken deed (WikiCommons/Fred Mobach)