Animal Rights brengt schokkende beelden 'horror-schuren' naar buiten

Animal Rights onderzoeksteams inspecteerden in oktober, november en december van 2018 stallen met leghennen in Flevoland, Noord-Brabant, Gelderland, Nederlands Limburg en Vlaanderen. Het gaat om schuren met kooi-systemen en scharrelstallen. “Zowel kooi- als scharreleieren zijn marteleieren,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen. Eén scharrelstal (in Hoogeloon) toont ouderdieren - hennen en een klein percentage hanen - die bevruchte eieren produceren waaruit vleeskuikens opgroeien.

Tollebeek
De schokkende beelden van de levensomstandigheden van leghennen uit Tollebeek in de Noordoostpolder die Animal Rights in November naar buiten bracht, leidde naast afschuw ook tot ontkenningsverschijnselen bij consumenten, politici en vertegenwoordigers uit de pluimveesector. Het publiek reageerde geschrokken en kon nauwelijks geloven dat eieren anno nu en op deze wijze in Nederland geproduceerd worden; veel politici en de sector lieten de burger graag in die waan aldus Animal Rights.

Ziek en zwak
Deze horror-schuren zijn gevuld met tienduizenden - soms meer dan honderdduizend - leghennen die door de hoge eierproductie en de levensomstandigheden - waaronder de vaak verstikkende atmosfeer - in anderhalf jaar tijd aftakelen tot opgebruikte, kale kippen.
De stress van deze levensomstandigheden lijdt niet alleen tot angst en onrust, maar ook tot verlaging van de weerstand tegen ziektes en verenpikkerij. 

Hennen die ziek en zwak zijn worden aan hun lot overgelaten en krijgen niet de verzorging die ze nodig hebben. Het onderzoeksteam trof vele dode leghennen aan: soms al in verregaande staat van ontbinding verkerend, soms zelfs gemummificeerd. “Het leven van deze leghennen kan op geen enkele wijze als dierwaardig bestempeld worden,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen. “Deze schuren dienen te verdwijnen.”

4 op de 5 leghennen leeft in een dichte schuur
De beelden van Animal Rights spreken voor zich. Het leven van leghennen is met het verbod op de ‘kale legbatterij’ nauwelijks verbeterd. In 2017 leefden van de 34,3 miljoen leghennen in Nederland 18,2% in kooi-systemen en 60,0% in scharrelschuren. In België leefden dat jaar van de 9,4 miljoen leghennen er 39,3% in kooien en 42,6% in scharrelschuren.

Zelfs een pas geruimde en vervolgens gereinigde schuur met nieuwe, nog goed in de veren zittende hennen aan het begin van hun leg-leven, maakt een troosteloze, industriële indruk. “Het zijn fabrieken waarin de hennen ei-producerende ‘machines’ zijn waarvan velen sterven tijdens het proces,” zegt Animal Rights directeur Susan Hartland. “Dit is een onacceptabel bestaan.” Hoeveel er precies sterven is onbekend want in tegenstelling tot geoormerkte landbouwzoogdieren, hoeft bij ‘pluimvee’ geen ‘uitval’ te worden geregistreerd.

NVWA inspecties
Volgens de NVWA zijn er in Nederland 831 bedrijven die legkippen houden. De NVWA voerde in 2017 in totaal 45 inspecties uit op het welzijn van legkippen. De NVWA vond op drie locaties technische gebreken, maar constateerde geen dierenleed. “Op basis van deze inspecties zijn geen conclusies te trekken over de naleving van de sector als geheel,” geeft de NVWA zelf al aan, “hiervoor is een te klein deel van de sector geïnspecteerd.” Dat is een understatement volgens Animal Rights: "bij deze inspectiedruk kan je als pluimveehouder ongeveer eens in de twintig jaar bezoek verwachten!" “Het gaat Animal Rights er niet zo zeer om of wat de beelden tonen legaal of illegaal is, maar dat ieder fatsoenlijk mens zou wensen dat dit illegaal was,” zegt Hartland.

Vangen
Het lijden van de hennen eindigt hier niet. Opgebruikt worden ze op hardhandige wijze gevangen, in kratten gepropt en op vrachtwagens geladen voor transport naar een soepkippen-slachthuis. In Nederland mag 0,5% van de hennen dood aankomen bij het slachthuis en 2% met letselschade, zoals gebroken poten en vleugels, voordat er überhaupt wordt opgetreden. “Het gaat dus om honderdduizenden individuen met gevoel, die het transport volgens de wet niet hoeven te overleven of niet met alle ledematen intact,” zegt Vermeulen.

Petitie
Animal Rights heeft een petitie lopen om een einde te maken aan de horror-schuren. De petitie is inmiddels reeds 25.000 keer getekend. 


Video: Animal Rights