Verdachte fraude met huurcontracten ging 'geraffineerd en calculerend te werk'

“Het zal je maar gebeuren. Je leeft, je woont, je werkt in Amsterdam. Iedere maand betaal je je huur, je energie. Het lukt om financieel rond te komen, mede dankzij de toeslagen waar je recht op hebt. En dan opeens: brieven van een ander, gedoe met de toeslagen, telefoontjes van de gemeente. Voordat dat weer rechtgetrokken is ben je zo een half jaar verder. Verspilde energie, irritatie en misschien nog wel het ergste: je zit in de verdachtenbank. Toon maar eens aan dat degene die zich heeft ingeschreven niet bij jou woont!”  aldus de officier van justitie vandaag tijdens de inhoudelijke behandeling van een fraudezaak met huurcontracten. De verdachte, een 24-jarige man uit De Lier, wordt verweten via een website inschrijfadressen met valse huurcontracten te koop te hebben aangeboden.

De man wordt ervan verdacht valse huurcontracten te hebben verkocht waarmee zijn klanten zich bij de gemeente konden inschrijven. Door zijn inschrijving in deze basisregistratie kreeg de nieuwe frauduleus ingeschreven bewoner de mogelijkheid bijvoorbeeld een reisdocument aan te vragen of toegang te krijgen tot voorzieningen.

Het onderzoek naar de activiteiten van deze verdachte is onder leiding van een Amsterdamse officier van justitie verricht door de Amsterdamse politie in samenwerking met de recherche van Rotterdam en Den Haag. Ook de arrondissementsparketten in Rotterdam en Den Haag waren bij het onderzoek betrokken. Het strafrechtelijk onderzoek richtte zich op tien Amsterdamse gevallen waarbij de verdachte een vals huurcontract zou hebben verkocht.

Uit dat onderzoek werd duidelijk dat verdachte zich daadwerkelijk heeft beziggehouden met de verkoop van valse huurcontracten. Uit verklaringen van enkele kopers en uit mailberichten blijkt dat hij de contracten voorhanden heeft gehad én heeft geleverd. Gemiddeld waren de gedupeerden 300 euro kwijt aan de verstrekker van de valse huurcontracten. De officier van justitie heeft vandaag een zogenoemde ontnemingsvordering aangekondigd, die zal te zijner tijd op een aparte zitting worden behandeld. Om hoeveel geld dat precies zal gaan is nog niet bekend. Wél heeft de rechter-commissaris in Den Haag in juli 2018 een machtiging conservatoir beslag afgegeven voor een bedrag van bijna twee ton.

De officier eiste een gevangenisstraf van vijftien maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De verdachte is al eerder veroordeeld wegens onder meer brandstichting, verduistering en oplichting. Mede daarom rekent de officier van justitie hem de nieuwe oplichtingsfeiten zwaar aan. “Ik leid uit het dossier af dat ook in deze zaak verdachte geraffineerd en calculerend te werk is gegaan. Ik acht hem dan ook volledig strafbaar voor de feiten.”