Weertse burgemeester wil vervolging azc'ers afdwingen bij rechter

Hoewel de situatie in het Weertse AZC nu onder controle is, een groot deel van de groep overlastgevers is overgeplaatst naar Amsterdam en Hoogeveen, wil burgemeester Heijmans dat het Openbaar Ministerie alsnog zes van hen vervolgt voor onder andere winkeldiefstallen en inbraken. Omdat het OM deze zaken geseponeerd heeft, stapt de burgemeester naar de rechter.

Rond de jaarwisseling in 2016/2017 vaardigde de burgemeester een noodbevel uit wat er voor moest zorgen dat de bewoners op het AZC bleven. Dat mislukte: zes bewoners overtraden het bevel en pleegden winkeldiefstallen en inbraken. Achteraf bleek overigens dat het noodbevel niet rechtsgeldig was, omdat het niet op individueel niveau was gemotiveerd. 

Het zestal maakt deel uit van een groep van circa dertig 'veiligelanders', asielzoekers uit de veilige landen die geen kans maken op een verblijfsvergunning. Deze groep heeft de afgelopen drie jaar voor veel overlast gezorgd. Heijmans: "Uit wanhoop stelde ik een noodbevel in en dan nog gaan ze over de schreef. Ze zijn aangehouden en er is aangifte gedaan. Vervolgens wordt dat geseponeerd."

Hoewel Heijmans met nadruk beweert dat het niet om zomaar een 'winkeldiefstalletje' gaat, wil of kan het Openbaar Ministerie niet ingaan op deze zes geseponeerde zaken. Volgens het OM zijn er in 2016 totaal 51.800 zaken geseponeerd op landelijk niveau. Vaak is er dan gebrek aan bewijs, of gaat het om een 'gering feit'.