Onderzoek naar nieuwe ongewenste zaken binnen Defensie

Defensie heeft 3 onderzoeken ingesteld naar enkele 'gesignaleerde voorvallen op het gebied van sociale veiligheid en onwenselijk gedrag'. Het gaat om twee onderzoeken die zowel betrekking hebben op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) en het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), beide onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Een derde onderzoek betreft een situatie bij een ander Defensieonderdeel waarbij sprake zou zijn van ontoelaatbare uitingen.

Afgelopen weken heeft de commandant van de NLDA signalen ontvangen over ontoelaatbaar gedrag. Het gaat om het binnen een, voor zover nu bekend, kleine groep delen van kwetsend en beledigend beeldmateriaal, waaronder afbeeldingen van pornografische en racistische aard en met verwijzingen naar Nazi-Duitsland. Daarnaast heeft hij signalen gekregen van gedrag dat mogelijk in strijd is met een veilige leef- en werkomgeving.

Er zijn 2 commissies van onderzoek ingesteld. Een commissie gaat het delen van het beeldmateriaal onderzoeken. De andere commissie gaat onderzoek doen naar gedrag dat mogelijk in strijd zijn met een veilige leef- en werkomgeving.

Het derde onderzoek gaat over een situatie bij een ander defensieonderdeel. Daarbij zou sprake zijn van ontoelaatbare uitingen in relatie tot Nazi-Duitsland. Ook dit onderzoek wordt door de COID gecoördineerd.

Hoewel Defensie niet vooruit kan lopen op de uitkomsten van deze onderzoeken, onderstreept Defensie dat er geen plaats is voor ontoelaatbaar en sociaal onveilig gedrag. Zeker in de opleiding waar we de toekomstige leiders van Defensie vormen, is voor dergelijk gedrag geen plaats. Als de uitkomsten van de onderzoeken daartoe aanleiding geven, worden nadere maatregelen of sancties genomen.