Onderzoek naar Stint afgerond

Onderzoeksinstituut TNO deed de afgelopen weken op verzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoek naar de veiligheid van de Stint. Dit onderzoek is afgerond en aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden.

Op donderdag 13 december worden de uitkomsten van dit onderzoek openbaar en aan de media gepresenteerd. ILT en TNO zullen een toelichting geven. De minister geeft een reactie op het onderzoek. Donderdagochtend om half negen zal er een persconferentie gegeven worden waarin de resultaten bekendgemaakt zullen worden.