'BKR handelt in strijd met AVG'

Het Bureau Kredietregistratie handelt in strijd met het inzagerecht in de AVG, zo meldt de NOS vandaag.

Het BKR zou ongeoorloofde drempels opwerpen bij het gebruik van het inzagerecht, zo heeft men 28 dagen nodig voor een gratis inzageverzoek. Voor €12,50 kan het binnen een paar minuten. "Dat mag niet", volgens privacyjurist Jeroen Terstegge. "In de wet staat dat je maximaal een maand mag doen over het geven van informatie, maar als het sneller kan, moet je dat doen. Als je betaalt, kan het BKR heel snel een dossier opsporen. Er is geen reden om er langer over te doen als je je beroept op de Europese privacywet."

Een andere illegale drempel is dat een gratis verzoek per post moet worden ingediend, terwijl de wet zegt dat inzageverzoeken ook digitaal mogen worden ingediend. Wederom geldt dat tegen betaling wel digitaal een verzoek kan worden gedaan.

Iemand die een hypotheek wil aanvragen en daarom een overzicht van zijn schulden wil hebben kan de vraagprijs van het BKR, die varieert van 5,00 tot 12,50, nog wel dragen. Dat ligt anders voor klanten van bijvoorbeeld Kredietbank Nederland. Anne Ferkinhoff, schuldhulpverlener, vertelt: "Om mensen te helpen, moeten we weten hoeveel schulden ze hebben", maar omdat haar klanten vaak diep in de schulden zitten kunnen zij dat ogenschijnlijk kleine bedrag nauwelijks missen. Anne is dan ook blij met de gratis inzagemogelijkheid, ondanks dat het de schuldhulpverlening een maand vertraging oplevert.

De laatste drempel die het BKR opwerpt is dat een gratis verzoek slechts eenmaal per jaar mag worden ingediend. "Dat staat nergens in de wet", zegt privacyjurist Carla Knoope van ICTRecht. "In de wet staat dat je je inzagerecht met 'redelijke tussenpozen' moet kunnen uitoefenen", aldus Knoope. Ook zegt Knoope dat er goede redenen te bedenken zijn om vaker een verzoek te doen bij het BKR.

In een reactie zegt het BKR zijn werkwijze 'uitgebreid' te hebben getoetst aan wet-en regelgeving. "Als blijkt dat we niet aan de wet voldoen, zullen we dat direct aanpassen", aldus woordvoerder Hans van Zon.

Volgens de regels van het BKR mag het niet, maar volgens Terstegge kun je gewoon een e-mail sturen naar het BKR om je gegevens op te vragen: "Dat is dan gewoon geldig als een wettelijk inzageverzoek."