Afschieten herten Oostvaardersplassen van start

Na weken van onrust en rechtszaken is Staatsbosbeheer vanochtend dan toch begonnen met het afschieten van herten in de Oostvaardersplassen.

Afgelopen vrijdag besloot de rechter dat er een begin mocht worden gemaakt met het afschieten in het gebied. Onduidelijk was nog wanneer dat daadwerkelijk zou gebeuren, maar vanochtend trokken vier gewapende faunabeheerders het gebied in. Zij zullen dat dagelijks doen tot 1 april; dan loopt de vergunning af.

Staatsbosbeheer wilde toestemming om 24 uur per dag te mogen schieten maar dat ging de rechter te ver. Er mag nu 19 uur per dag geschoten worden, bij voorkeur vroeg op de dag. Vandaag wordt er alleen geschoten vanaf een vast punt of vanuit een stilstaande auto.

Staatsbosbeheer wil per dag 20 herten afschieten. Omdat de vergunning tot 1 april loopt heeft dat tot gevolg dat er maximaal 1500 herten worden afgeschoten. Dat terwijl de provincie heeft bepaald dat er 1830 herten moeten worden geschoten. Staatsbosbeheer spreekt dan ook van een overgangsjaar en gaat volgend jaar verder. 

Er worden zo veel mogelijk hinden afgeschoten, omdat er daar het meeste van zijn. Mochten er kalfjes bij de hinden lopen dan worden die eerst geschoten om te voorkomen dat er weeskalveren ontstaan.

Er werd gevreesd voor onrust rondom het afschieten van de herten. Daarom is er onder meer een vliegverbod van kracht boven het gebied. Maar tot op heden is het rustig gebleven.