Amsterdam gooit vaker kont tegen de krib

Femke Halsema kreeg ladingen kritiek over zich heen nadat ze aankondigde een boerkaverbod niet te zullen handhaven. Maar het is zeker niet de eerste keer dat Amsterdam zijn eigen koers blijft varen, na een besluit genomen in Den Haag. Soms met succes, soms niet.

In de discussies over het kraakverbod, de wietpas en de bed-bad-broodregeling bleef Amsterdam eigenzinnig. De weerstand die toenmalig minister Ivo Opstelten van Justitie kreeg over de invoering van de wietpas, ontlokte hem de uitspraak: 'Ook Amsterdammers zijn een onderdeel van het land. En ook hier gaan we de maatregel invoeren.' De wietpas kwam er overigens niet.

Kraakverbod
Het plan uit 2009 van CDA, VVD en ChristenUnie om een kraakverbod in te stellen, zorgde voor de nodige beroering in Amsterdam. Voortaan was kraken verboden. Als er toch werd gekraakt, kon het pand worden ontruimd. Maar burgemeester Eberhard van der Laan zag er niks in. Hij zei tegen AT5: 'In Amsterdam ontruimen we niet voor de leegstand.'

Later kwam hij daar in de gemeenteraad op terug. Hij streefde ernaar om te voorkomen dat panden werden ontruimd voor leegstand, maar kon het niet uitsluiten dat het af en toe toch zou gebeuren. Het kraakverbod kwam er in 2010 en Van der Laan moest de strijdbijl begraven: 'We moeten eraan geloven, vrienden', zei hij uiteindelijk.

Wietpas
De wietpas was een idee van VVD, CDA en PVV uit 2010. Aan toenmalige minister van justitie Ivo Opstelten de taak om het in te voeren. Maar hij vond Van der Laan op zijn weg. Die vreesde dat door de wietpas de drugshandel op straat zou toenemen met 'ellendig veel overlast' tot gevolg. Opstelten sputterde tegen, zei dat de wietpas er in Amsterdam zeker zou komen, maar kon dat uiteindelijk niet waarmaken.

Van der Laan kreeg het voor elkaar dat toeristen nog steeds, zonder wietpas, hun spul in de coffeeshops konden kopen. In het zuiden kwam de wietpas er wel, ook al was het maar van korte duur. In 2012, toen de VVD en de PvdA gingen regeren, werd de pas afgeschaft. Wel zijn er strengere regels gekomen.

Bed-bad-brood
De discussie over bed-bad-brood ligt verser in het geheugen. Van der Laan wilde zich 'niet gek laten maken' door het besluit van het kabinet in 2015. In het akkoord dat PvdA en VVD in Den Haag sloten, is afgesproken dat slechts vijf steden tijdelijk opvang mogen bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Blijkt na een paar weken dat zij niet willen meewerken aan terugkeer dan moeten ze de opvang verlaten.

Van der Laan vond het 'onuitvoerbaar' en wilde opvang aan de vluchtelingen blijven bieden. Hij garandeerde dat Amsterdam altijd bed-bad-brood zou bieden. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde Van der Laan in zijn strijd tegen het Haagse akkoord. Onlangs werd de bed-bad-broodregeling in Amsterdam vervangen door een 24-uursopvang.

Boerkaverbod
Zo is het bepaald niet de eerste keer dat de stad een eigen koers vaart, tot grote frustratie in Den Haag. Na staatssecretaris Barbara Visser zondag, lieten vandaag ook premier Mark Rutte en minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren zich kritisch uit over Halsema. Ollongren vond de uitspraken van Halsema 'prematuur'. Rutte zei: 'Laten we de wet eerst maar eens invoeren. Dan zullen de grote steden zien dat die ook voor hen geldt.'