Merkel wil 'echt Europees leger'

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft voor het Europees Parlement in Straatsburg opgeroepen tot de vorming van een Europees leger, aldus de NOS. Dat moet volgens haar weliswaar een 'echt' leger zijn, maar tegelijkertijd had de Duitse regeringsleider het vooral over meer samenwerking en betere efficiency.

De oproep leverde haar zowel applaus als boegeroep op. De hamvraag werd evenwel niet expliciet beantwoord: zou zo'n leger moeten bestaan uit samenwerkingsverbanden tussen verschillende krijgsmachten, zoals de Navo, of zou het naast nationale krijgsmachten moeten bestaan of deze juist juist moeten vervangen? Merkels woorden gingen met name over het eerste, maar ze leek toch het laatste te bedoelen.

Het is niet ongebruikelijk voor afzwaaiende politici om hoog in te zetten met uitlatingen, en als komend beleid moeten de uitspraken van Merkel - die in 2021 stopt - dan ook waarschijnlijk niet worden gezien. Sowieso omdat ze beduidend hoger inzet dan de tevens afzwaaiende Europese Commissie-voorzitter Jean Claude Juncker, met zijn plotselinge plan om te stoppen met het draaien aan de klok voor de zomertijd.

Gevoeliger
Aan die zomer/wintertijdkwestie zitten schijnbaar al zoveel haken en ogen dat het voorlopig niet lijkt te gaan lukken om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. En met een politiek veel gevoeliger onderwerp als een Europees leger zou dat nog vele malen moeilijker zijn.

Het was echter veelbetekenend dat Merkel haar oproep krap twee dagen deed na de herdenking van einde van de Eerste Wereldoorlog. Ze gaf ook aan waarom ze dat zogenoemde 'echte leger' wil: "Zo kunnen we de wereld laten zien dat er nooit meer oorlog komt in Europa." De implicatie is dat je met een gedeelde krijgsmacht niet meer tegenover elkaar gaat staan, en dat zo'n leger uiteindelijk de nationale krijgsmachten zou moeten vervangen.

Wapensystemen
De bewindsvrouw benadrukte dat ze geen vraagtekens bij de Navo zet. "Ik wil meer en beter samenwerken", zei ze. "We kunnen een goede toevoeging zijn aan de Navo". Ze wees erop dat er binnen de krijgsmachten van de EU-lidstaten meer dan 160 wapensystemen zijn, circa driemaal zoveel als de VS heeft.

Ze had het verder over de noodzaak van meer solidariteit en minder eigenbelang binnen de EU, als antwoord op uitdagingen zoals de Brexit. Ze schaart zich daarmee binnen het 'meer EU'-kamp, in tegenstelling tot regeringsleiders in landen als Nederland, Oostenrijk, Tsechië en Finland, die vinden dat de EU juist pas op de plaats moet maken.