Zomer- en wintertijd voorlopig gehandhaafd

De komende jaren blijven de zomer- en wintertijd nog bestaan, zo hebben de transportministers van de EU-lidstaten afgesproken. Ze vinden de discussie te ingewikkeld om op korte termijn al een besluit te nemen, meldt de NOS. Volgens Oostenrijk, momenteel EU-voorzitter, kunnen zomer- en wintertijd zeker niet eerder dan in 2021 worden afgeschaft.

De Europese Commissie wilde op aandringen van voorzitter Jean-Claude Juncker het komend jaar al een einde maken aan het tweemaal per jaar verzetten van de klok. Lidstaten zouden dan moeten kiezen of ze de winter- of de zomertijd het gehele jaar door aan willen houden. Voor verschillende sectoren, met name de luchtvaart, zou de wijziging echter te snel komen.

Bovendien geven verschillende landen aan dat ze dezelfde tijd willen aanhouden als hun buurlanden. Nederland wil bijvoorbeeld in één tijdzone blijven met zowel de andere Beneluxlanden als Duitsland. In Duitsland lijkt er ondertussen een voorkeur voor de zomertijd te ontstaan, terwijl in Nederland de vraag rijst of dat wel verstandig is gezien het land zich aan de westkant van de tijdzone bevindt en dus dichterbij de Londense standaardtijd zit. Met de meer 'oosterse' zomertijd zou de Nederlandse tijd teveel uit de pas gaan lopen met het natuurlijke ritme van dag en nacht.

Ook in Ierland is onzekerheid. Daar wil de regering een referendum, maar tegelijk wil men voorkomen dat het Britse Noord-Ierland na de Brexit in een andere tijdzone terechtkomt dan de Ierse Republiek. Ook België wil een volksraadpleging, terwijl de Vlaamse regering dezelfde tijd wil hebben als Frankrijk.

'Enquête'
Nederland, waar het referendum onlangs werd afgeschaft, wil overigens een soort 'beperkte enquête' houden voordat de beslissing zomer- of wintertijd zou worden genomen. Maar de vraag is hoe zinnig dat eigenlijk is gezien de wens de landstijd aan te passen aan die van de zuider- en oosterburen.

En als al die voorstellen van de lidstaten er dan uiteindelijk zijn, dan zouden die ook nog moeten worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Want hoewel die commissie enerzijds zegt dat de lidstaten zelf mogen beslissen, wil men aan de andere kant een lappendeken van verschillende tijdzones vermijden. Dat zou niet goed zijn voor het bedrijfsleven.

Niet lang geleden zei Juncker nog dat het afschaffen van zomer- en wintertijd snel zou worden geregeld, "want de mensen willen het". Het lijkt er inmiddels op dat de commissievoorzitter, die volgend jaar stopt, niet zo heel erg goed heeft nagedacht over de uitvoerbaarheid van dat voornemen.