Italiaanse begroting afgekeurd door Europese commissie

De Europese Commissie heeft de begroting van de Italiaanse regering voor 2019 afgekeurd. Het is voor het eerst dat de Commissie deze bevoegdheid inzet.

Volgens de Commissie wijkt de eerste begroting van de nieuwe Italiaanse regering te veel af van de Europese afspraken. Doordat de Italiaanse regering een basisinkomen invoert voor minima én de pensioenleeftijd verlaagt loopt het begrotingstekort te hoog op volgens Brussel.

Volgens Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Europese Commissie, is het besluit van de Commissie niet leuk maar onontkoombaar. Volgens hem is Italië bezig de hoge schulden te bestrijden door nieuwe schulden te maken. Hij wijst er op dat de Italianen net zo veel uit gaan geven aan onderwijs als dat ze aan rente moeten betalen over hun staatsschuld.

Italië heeft van de Commissie drie weken de tijd gekregen om een nieuwe begroting te maken en in te dienen.