ADM-Krakers weigeren weer eens te vertrekken

Al tijden is de gemeente Amsterdam met de krakers van het ADM-terrein in gesprek over een nieuwe locatie voor de groep. De gemeente had haar oog laten vallen op het terrein van de voormalige waterzuivering in Amsterdam-Noord. De bewoners laten nu echter weten dat ze daar niet naar toe zullen vertrekken.

De bewoners zijn boos op de gemeente omdat zij hun een 'tweejarig verblijf op de slibvelden zonder perspectief op een Vrije Experimentele Ruimte na afloop aanbieden', zo laten zij weten in een brief aan de wethouder. 'Daarom gaan wij geen overeenkomst aan voor de slibvelden en daardoor komt de door Amsterdam en het coalitieakkoord gewenste rafelrand niet to stand.'

Één van de opties voor de bewoners om na de twee jaar in Noord naar te verhuizen is Almere, maar ook dat zien zij niet zitten. 'In het ambtelijk overleg is deze locatie aan de orde geweest en door ons afgewezen omdat het te duur en vrijplaats onwaardig is. Daar komt bij dat Almere ons Vrijzinnige ADM evengoed niet wil hebben.'

Eerste Kerstdag moeten de krakers weg zijn van het ADM-terrein en hun onderkomen hebben gevonden in Noord. Voor die nieuwe plek heeft de gemeenteraad 370.000 euro uitgetrokken, al bleek uit een eerste raming van de aannemer al dat die kosten waarschijnlijk 150.000 euro hoger uit zullen vallen.

Hoeveel en of de gemeente al kosten heeft gemaakt voor het gereedmaken van de locatie in Noord is niet bekend. AT5 heeft wethouder Udo Kock om een reactie gevraagd op het besluit van de krakers, hij komt daar later op terug.